Przetłumaczą Europę

Rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli, dlatego tegoroczne teksty będą poświęcone obywatelstwu unijnemu – korzyściom, jakie daje konsumentom, studentom, pracownikom i innym uczestnikom życia publicznego.

Konkurs Juvenes Translatores zostanie przeprowadzony w wybranych szkołach w dniu 28 listopada 2013 r., wszędzie o tej samej godzinie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dowolnej narodowości urodzeni w 1996 roku. Ze względu na ograniczenia organizacyjne, spośród wszystkich szkół zgłoszonych do udziału w konkursie wybrane zostanie w drodze losowania nieco ponad 760 szkół, w tym z 51 placówek z Polski. Każda z nich będzie mogła zgłosić do udziału w konkursie od 2 do 5 uczniów.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez tłumaczy Komisji Europejskiej, którzy wybiorą po jednym zwycięzcy z każdego kraju. W kwietniu 2014 r. najlepsi młodzi tłumacze zostaną zaproszeni do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród.

Do udziału w konkursie zgłaszają się szkoły, a nie indywidualni uczniowie. Aby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online na stronie konkursu (formularz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, w tym po raz pierwszy w języku chorwackim).

źródło i więcej informacji: Link