Przestępstwa przeciwko interesom finansowym UE – jak z nimi walczyć?

“W tej chwili największy opór państw członkowskich wzbudzają postulaty Parlamentu Europejskiego, aby przepisom dyrektywy podlegało ściganie przestępstw przeciwko podatkowi VAT, okres przedawnienia oraz próg, od których przestępstwo jest ścigane zgodnie z przepisami dyrektywy” – powiedział na spotkaniu w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie poseł-sprawozdawca Juan Fernando López Aguilar.

Jego zdaniem, wyłudzenia VAT w bezpośredni sposób wpływają na dochody UE i dlatego powinny być objęte przepisami europejskimi. López Aguilar wyjaśniał też, dlaczego Parlament domaga się dłuższego, pięcioletniego okresu przedawnienia, a nie trzyletniego jak chcą państwa członkowskie, reprezentowane przez Radę UE.

“Z naszych doświadczeń wynika, że śledztwa OLAF są wszczynane średnio trzy lata po dokonaniu przestępstwa. Stąd nasz wniosek, aby okres przedawnienia wynosił 5 lat”.

Uczestniczący w spotkaniu prezes najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę, że proponowane przez Parlament Europejski zapisy stawiają rządom państw członkowskich olbrzymie wyzwania polityczne, z czego może brać się opór przed ich zaakceptowaniem: “Takie kłopoty może sprawić proponowana w dyrektywie sądowa likwidacja zakładu. Sprawa wyłudzeń VAT jest szczególnie wrażliwa w Polsce, gdzie luka podatkowa (różnica między należnymi podatkami, a sumą faktycznie ściąganych podatków) sięga grubo ponad 20%, wobec 15% średnio w Unii”.

“Jesteśmy przeciwni włączeniu [przestępstw przeciw] VAT do dyrektywy. To podstawowy składnik dochodu narodowego” – mówiła polska negocjatorka dyrektywy, sędzia Katarzyna Naszczyńska z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jej zdaniem polski rząd jest liderem w ochronie interesów finansowych UE. “Nawet bez dyrektywy posiadamy narzędzia skutecznej walki z przestępstwami przeciwko tym interesom” – podkreśliła sędzia.

Naszczyńska zwróciła także uwagę, że w Polsce obowiązują jedne z najdłuższych okresów przedawnienia za przestępstwa wymienione w projekcie dyrektywy.

Reportaż ze spotkania