Przemysł bliski nauce

Budowa laboratorium została w większości sfinansowana z funduszy europejskich (ponad 160 milionów złotych dofinansowania), stanowiąc flagowy przykład współdziałania biznesu i nauki.

W skład konsorcjum Polonia Aero wchodzą włoskie przedsiębiorstwo Avio Aero, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Politechnika Warszawska.

W Laboratorium prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe w przemyśle lotniczym, w tym do testowania turbin niskiego ciśnienia dla lotnictwa.
Podczas otwarcia, Komisarz Bieńkowska podkreśliła, że współdziałanie przemysłu, nauki i usług stanowi istotę Strategii Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej. Jest to konieczne, ponieważ inaczej gospodarka Unii Europejskiej nie będzie w stanie utrzymać swojej konkurencyjności.

W trakcie uroczystości otwarcia, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr Krzysztof Kurzydłowski podkreślił, że w Polsce współdziałanie sfery publicznej i prywatnej jest nadal “towarem deficytowym”. Tym bardziej Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych może stanowić dobry przykład do naśladowania dla polskich firm i placówek badawczych.

Więcej: