Promocja smaków Europy
Unia Europejska musi wykorzystać tę wyjątkową szansę na zwiększenie dynamizmu swojej gospodarki, znalezienie bodźców dla pobudzenia wzrostu i zatrudnienia, lepiej promując swoje produkty rolne i rolno-spożywcze zarówno na rynku europejskim, jak i na rynkach światowych – mówi Dacian Cioloș, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak ujawnił, wartość eksportu w tym sektorze wynosi obecnie ponad 100 mld euro. Podkreślał, że w coraz bardziej otwartym świecie powodzenie rolnictwa europejskiego będzie zależeć także od jego zdolności do wzmocnienia i rozwoju swoich atutów. Pomoże nam w tym nowa ambitna polityka promocyjna i rzeczywista wspólnotowa strategia waloryzacji naszych produktów – zakończył komisarz.

Ambicje te znajdują przełożenie na kluczowe cele przyszłej polityki promocyjnej, skoncentrowane na czterech zagadnieniach:

– rzeczywista europejska wartość dodana;

– bardziej atrakcyjne programy, mające większy wpływ;

– prostsze i skuteczniejsze zarządzanie;

– nowe synergie między różnymi instrumentami promocji.

Komunikat uwzględnia wnioski z dogłębnej refleksji zapoczątkowanej w lipcu 2011 r. przyjęciem zielonej księgi w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych jako sztandarowych działań zwiększających konkurencyjność rolnictwa UE, która wywołała szeroko zakrojoną debatę publiczną. Komunikat uwzględnia także elementy przeprowadzonej w 2011 r. oceny zewnętrznej dotyczącej aktualnej polityki promocyjnej.

Dokument ten zapoczątkowuje debatę na temat kształtu przyszłej polityki promocyjnej na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej. Po zakończeniu tych dyskusji, pod koniec roku Komisja przedstawi propozycje aktów legislacyjnych.