Program UE dla zdrowia

To ambitny i ukierunkowany program finansowania na lata 2021–2027, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich politykach i działaniach Unii zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. Budżet 5,1 mld euro umożliwi prowadzenie ukierunkowanych inwestycji, aby zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie Programu UE dla zdrowia. Zostało ono poprzedzone przyjęciem przez Radę 17 marca oraz głosowaniem w sprawie programu przez Parlament Europejski 9 marca. Jest to ostatni krok w kierunku udostępnienia 5,1 mld euro na wzmocnienie odporności systemów opieki zdrowotnej i promowanie innowacji w tym sektorze. Program UE dla zdrowia wniesie znaczący wkład w odbudowę po pandemii COVID-19 poprzez uczynienie populacji UE zdrowszą, wspieranie walki z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia oraz zwiększenie gotowości i zdolności UE w dziedzinie skutecznego reagowania w przyszłości na kryzysy zdrowotne w ramach przyszłej silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: – Zaczynamy wyznaczać nowy kierunek unijnej polityki zdrowotnej. Wejście w życie Programu UE dla zdrowia zapewni nam narzędzia, dzięki którym dokonamy długotrwałych zmian w dziedzinie zdrowia publicznego. Bezprecedensowy budżet w wysokości 5,1 mld euro umożliwi nam prowadzenie ukierunkowanych inwestycji, aby zwiększyć naszą gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej i zbudować silniejsze, bardziej odporne i dostępne systemy opieki zdrowotnej. Tego słusznie od Unii oczekują nasi obywatele.

Program UE dla zdrowia, zaproponowany przez Komisję 28 maja 2020 r., jest odpowiedzią UE na pandemię COVID-19, która wywarła ogromny wpływ na personel medyczny i pracowników służby zdrowia, pacjentów i systemy opieki zdrowotnej w UE. Program UE dla zdrowia jest w kategoriach pieniężnych największym w historii programem UE w dziedzinie zdrowia. Zapewni on finansowanie krajom UE, organizacjom zdrowotnym i organizacjom pozarządowym.

Program UE dla zdrowia ma na celu:

  • poprawę i wspieranie zdrowia w Unii;
  • ochronę ludności w Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia;
  • zwiększenie dostępności i przystępności cenowej produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów istotnych w kontekście kryzysu;
  • wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, ich odporności i zasobooszczędności.

Dalsze kroki

Oczekuje się, że program wejdzie w życie 26 marca, kiedy to zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Pierwszy program prac na 2021 r. zostanie przyjęty i wdrożony przez Komisję po konsultacji z państwami członkowskimi w ramach grupy sterującej ds. Programu UE dla zdrowia, określonej w rozporządzeniu w sprawie Programu UE dla zdrowia. Program będzie realizowany przez nową agencję wykonawczą – Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji – która rozpocznie pracę 1 kwietnia.

Fot. AdobeStock