Prezydencja estońska w Radzie UE

Co to jest prezydencja?

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencje w Radzie Unii Europejskiej. Wybrany kraj kieruje pracami Rady oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich.

Do zadań prezydencji należy: planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady oraz jej organów przygotowawczych. Prezydencja dba by jej dyskusje przebiegały prawidłowo, a regulamin Rady i jej metody pracy były przestrzegane. Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

Wybrane państwo reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z Komisją i Parlamentem Europejskim. Prezydencja stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego. Współpracuje w ścisłej koordynacji z przewodniczącym Rady Europejskiej i wysokim przedstawicielem do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela.

Estońska prezydencja

EU2017.EE

Rok temu Rada Unii Europejskiej poinformowała, że z powodu Brexitu w drugiej połowie 2017r. zamiast Wielkiej Brytanii przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej obejmie Estonia. Wcześniej wolę zastąpienia Wielkiej Brytanii zgłosiły Węgry i Belgia, jednak ostatecznie wybór padł na Estończyków, którzy mieli sprawować unijną prezydencję tuż po Zjednoczonym Królestwie. Estonia obejmie tę rolę na początku lipca.

Negocjacje w sprawie Brexitu i reforma unijnej polityki azylowej to jedne z ważniejszych kwestii, z którymi zmierzy się estońskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej – przekonywał w Brukseli premier Estonii Juri Ratas. Dla Estonii priorytetem będzie również gospodarka cyfrowa, w której ma doświadczenie, zwłaszcza: efektywność energiczna i odnawialne źródła energii.

Będzie to pierwsza w historii unijna prezydencja tego kraju. Jean-Claude Juncker, przewodniczący KE, na konferencji, która odbyła się w maju podkreślił, że w przeszłości podczas prezydencji małe kraje europejskie odnosiły większe sukcesy niż duże.

 

Prezydenturę po Estonii przejmie Bułgaria, a po niej Austria. Państwa te podpisały 20 czerwca 2017 r. Trio Program i zobowiązały się do stworzenia wspólnego, długoterminowego planu na przyszłość Unii Europejskiej.

Mottem estońskiej prezydentury jest  „Unity through balance”, czyli „Jedność przez równowagę”. Dla Estonii ważne jest stawienie czoła obecnym wyzwaniom i znalezienie najkorzystniejszych możliwości. Powagę otwartości w gospodarce i społeczeństwie podkreślił premier Juri Ratas. Dla Estonii priorytetem będzie znalezienie równowagi pomiędzy różnymi widokami, tradycjami czy zainteresowaniami państw członkowskich, by w efekcie osiągnąć najlepszy możliwy wynik dla obywateli europejskich.

Symbolem estońskiej prezydentury dwie wartości: natura połączona z nową technologią, przyszłością. Ma to charakteryzować równowagę pomiędzy światem naturalnym a sztucznym, starym a nowym, historycznym a współczesnym.

symbolp