Prawa pasażerów w ruchu kolejowym

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie unowocześnienia praw pasażerów w ruchu kolejowym. Jednocześnie w proponowanej umowie wskazano na nadzwyczajne okoliczności – takie jak ekstremalne warunki pogodowe lub pandemie, przy których operatorzy zostaliby zwolnieni z wypłaty odszkodowania.

Komisarz ds. mobilności i transportu Adina Vălean powiedziała: – Po trzech latach negocjacji i współpracy z Parlamentem i Radą, mamy ostatecznie porozumienie w sprawie praw pasażerów w ruchu kolejowym. Nowe przepisy oznaczają lepszą ochronę naszych europejskich pasażerów w przypadku opóźnień, odwołań, utraty połączeń lub dyskryminacji. Oznacza to również większe zaufanie do przedsiębiorstw kolejowych. Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję postępy w zakresie lepszego reagowania na potrzeby osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej oraz jasność prawa, którą osiągnęliśmy zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw.

Umowa zapewnia większą ochronę pasażerów w przypadku zakłóceń podróży oraz wyjaśnia zasady egzekwowania i rozpatrywania skarg. Zapewnia również lepszy dostęp do informacji i znacznie poprawia prawa pasażerów z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się.

Ponadto, w proponowanej umowie wyjaśniono nadzwyczajne okoliczności (takie jak ekstremalne warunki pogodowe lub pandemie), w których operatorzy zostaliby zwolnieni z wypłaty odszkodowania, ponieważ nie mogliby uniknąć tych zdarzeń ani zapobiec ich skutkom. Niemniej, w takich przypadkach pasażerowie nadal mają prawo do zwrotu pełnej ceny biletu, zmiany planu podróży i pomocy. Jest to zgodne z przepisami mającymi zastosowanie do innych rodzajów transportu.

Przyjęcie tego wniosku Komisji zwiększy atrakcyjność kolei jako zrównoważonego sposobu transportu, zgodnie z naszym zamiarem promowania roku 2021 jako Europejskiego Roku Kolei i zastrzeżeniami Europejskiego Zielonego Ładu. W 2017 r. Komisja zaproponowała aktualizację praw pasażerów kolei w UE w celu lepszej ochrony podróżnych w przypadku zakłóceń. Obaj współprawodawcy są zobowiązani do formalnego przyjęcia porozumienia, zanim stanie się ono prawem.