Prawa pasażerów na statkach
Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: Dotrzymujemy obietnicy. Rozpoczęte kilka lat temu prace nad spójnym podejściem do praw pasażerów, bez względu na rodzaj transportu, są na ukończeniu. Od dziś nowe przepisy zapewniają ochronę 200 mln osób podróżujących każdego roku statkiem.

Od dzisiaj pasażerowie podróżujący drogą morską i po wodach śródlądowych w UE, w szczególności niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, będą mogli korzystać z podobnych praw jak pasażerowie podróżujący samolotem lub pociągiem. Nowe przepisy obejmują prawo do:

– odpowiednich i przystępnych dla wszystkich pasażerów informacji przed rozpoczęciem rejsu i w jego trakcie, a także do informacji ogólnej na temat swoich praw w terminalach i na pokładzie statków;
– właściwej pomocy w postaci np. przekąsek, posiłków, napojów oraz, w razie potrzeby, noclegu do trzech nocy w cenie do 80 euro za noc w przypadku odwołania usługi transportowej lub opóźnienia wyjazdu przekraczającego 90 minut;
– zagwarantowanej możliwości wyboru między zwrotem kosztów a zmianą trasy transportu w przypadku odwołania usługi transportowej lub opóźnienia wyjazdu przekraczającego 90 minut;
– odszkodowania w wysokości od 25 do 50 proc. ceny biletu w przypadku opóźnionego zakończenia podróży;
– niedyskryminacyjnego traktowania niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz bezpłatnej specjalnej pomocy dla tych osób, zarówno w terminalach portowych, jak i na pokładzie statków, a także finansowego odszkodowania za utratę lub uszkodzenie należącego do nich sprzętu ułatwiającego poruszanie się; a także
– obowiązek wdrożenia przez przewoźników i operatorów terminali mechanizmów rozpatrywania skarg pasażerów;
– obowiązek wyznaczenia niezależnych krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów rozporządzenia, w stosownych przypadkach poprzez nakładanie kar.

Ponadto od dnia 31 grudnia 2012 r. pasażerom podróżującym drogą morską biorącym udział w wypadku na mocy przepisów unijnych przysługują następujące prawa:

– rekompensata finansowa w przypadku śmierci, szkody na osobie oraz utraty lub uszkodzenia bagażu, pojazdu oraz sprzętu umożliwiającego poruszanie się lub innego szczególnego sprzętu;
– wypłata (w ciągu 15 dni) zaliczki na pokrycie niecierpiących zwłoki potrzeb finansowych w przypadku śmierci lub szkody na osobie;
– prawo do wystąpienia z roszczeniem bezpośrednio do ubezpieczyciela przewoźnika w przypadku śmierci lub szkody na osobie;
– prawo do otrzymywania stosownych i zrozumiałych informacji na temat wyżej wymienionych praw przed wyjazdem lub – najpóźniej – w chwili wyjazdu.

źródło i więcej informacji: Link