Powiedz, czym oddychasz!
Przez dwanaście tygodni Europejczycy mogą wyrazić swoją opinię na temat sposobów zapewnienia pełnego wdrożenia istniejących ram, ich ulepszenia i uzupełnienia działaniami wspierającymi. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w kompleksowym przeglądzie polityki UE w zakresie jakości powietrza w roku 2013. Konsultacje te pozostaną otwarte do dnia 4 marca 2013 r.

Zanieczyszczenie powietrza i związane z nim zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzkiego w dalszym ciągu budzą obawy wielu obywateli UE. Mimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach dzięki przepisom mającym na celu redukcję szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, ołów, tlenki azotu, tlenek węgla oraz benzen, niektóre zanieczyszczenia są nadal źródłem problemów. Letni smog, potencjalnie szkodliwy ozon w warstwie przyziemnej i drobne cząstki pyłu, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, regularnie przekraczają bezpieczne limity. W rezultacie narażenie na zanieczyszczenie powietrza nadal pozostaje przyczyną ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów w UE rocznie.

Konsultacje są podzielone na dwie części – krótki kwestionariusz dla ogółu społeczeństwa i dłuższy zestaw pytań dla ekspertów i pracowników administracji krajowych, władz regionalnych lub lokalnych, naukowców, przedstawicieli świata biznesu, zainteresowanych stron, pracowników służby zdrowia, osób zajmujących się ochroną środowiska i innych grup zaangażowanych we wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie jakości powietrza.

źródło i więcej informacji:
Link