Powiedz, czy się spierasz

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne, dotyczące sposobów na poprawienie dostępu konsumentów i małych przedsiębiorstw do wymiaru sprawiedliwości w transgranicznych sporach o niewielkiej skali.

Niedrogim i prostym sposobem rozwiązywania transgranicznych sporów, których przedmiotem są kwoty nieprzekraczające 2 tys. euro, bez konieczności odwoływania się do skomplikowanych procedur prawnych, jest europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Postępowanie to można zastosować w sytuacji, gdy konsument musi dochodzić swoich praw, na przykład gdy zamówione w innym państwie UE towary nie zostały dostarczone. Ze sporządzonego w minionym roku sprawozdania Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich wynika jednak, że ta przyjazna dla użytkowników procedura nie jest powszechnie znana i że konsumenci rzadko z niej korzystają (IP/12/985).

Komisja Europejska zwraca się więc do konsumentów, przedsiębiorstw i opinii publicznej z prośbą o informacje dotyczące aktualnego funkcjonowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, a także możliwości jego poprawy, uproszczenia czy usprawnienia.

Celem jest pogłębienie zaufania do zakupów transgranicznych i udzielenie konsumentom oraz przedsiębiorstwom pomocy w maksymalnym wykorzystaniu jednolitego rynku UE.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, stwierdziła: „Sposobem konsumentów na dokonywanie najkorzystniejszych zakupów na jednolitym rynku UE jest polowanie na okazje poza granicami własnego kraju. Dzięki zakupom w internecie takie okazyjne oferty stają się jeszcze łatwiej dostępne. Czasem jednak sprawy mogą się skomplikować: można napotkać problemy związane z samym towarem albo z jego dostawą. Aby uniknąć złożonych, kosztownych i długotrwałych procedur prawnych, Unia Europejska ułatwia konsumentom w Europie dostęp do wymiaru sprawiedliwości, tak aby mogli oni skutecznie egzekwować swoje prawa.”

Rozpoczęte dzisiaj konsultacje potrwają do 10 czerwca 2013 r. Po tej dacie Komisja oceni otrzymane uwagi. Przed upływem 2013 r. Komisja sporządzi sprawozdanie z pierwszych pięciu lat funkcjonowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. W razie potrzeby do sprawozdania załączony zostanie wniosek dotyczący przeglądu postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

W konsultacjach Komisja zapyta o bieżące korzystanie z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń oraz o możliwości jego poprawy. Zada ona pytania między innymi o to, czy należy podnieść próg roszczeń powyżej 2 tys. euro, czy powinna być możliwość elektronicznego przesyłania dokumentów prawnych niezbędnych w postępowaniu oraz czy w postępowaniu należy wyjaśnić kwestię opłat sądowych.

źródło i więcej informacji: Link