Porozumienie z Londynem

Wielka Brytania

Konkluzje Rady Europejskiej

Premier David Cameron, zgodnie ze swoją wyborcza obietnicą, domagał się ustalenia nowych zasad członkostwa jego kraju w UE. Dziedziny, których dotyczyły negocjacje, to:

  • konkurencyjność
  • zarządzanie gospodarcze
  • suwerenność
  • świadczenia społeczne i swoboda przemieszczania się.

Referendum europejskie w Wielkiej Brytanii ma odbyć się 23 czerwca.

2 lutego 2016 r. Donald Tusk przedstawił propozycję porozumienia, która obejmowała wszystkie te kwestie. Jednak ostateczne uzgodnienia zapadły w czwartek i piątek 18-19 lutego w Brukseli, po wielogodzinnych negocjacjach przywódców państw członkowskich UE.

 Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk

Migracja

Rada Europejska podsumowała wdrażanie podjętych już decyzji w sprawie kryzysu migracyjnego. Dyskusje skupiały się na pomocy humanitarnej, zarządzaniu granicami zewnętrznymi, wdrażaniu planu działania UE–Turcja i funkcjonowaniu tzw. hotspotów.

Zgodziliśmy się, że wspólny plan działania UE-Turcja pozostaje naszym priorytetem – musimy zrobić wszystko, aby został on zrealizowany. Dlatego zamierzamy zorganizować specjalne spotkanie z Turcją na początku marca – powiedział przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Obecnie na terenie Turcji przebywa około 2,5 mln uchodźców lub osób szukających azylu.

Konkluzje w sprawie migracji

Plan działania UE-Turcja

Więcej danych o kryzysie migracyjnym znajdziesz tutaj.

Konferencja premier RP Beaty Szydło

Informacje również na stronie Rady Europejskiej.