„Pomorskie w Unii – zbliżenia na zmiany”

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat funduszy Unii Europejskiej oraz stymulowanie zainteresowania tematyką funduszy unijnych poprzez upowszechnianie efektów ich wdrażania.

Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie zdjęć związanych z projektami realizowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Konkurs prowadzony jest na profilu organizatora w serwisie społecznościowym Facebook, za pomocą aplikacji konkursowej dostępnej pod adresem: www.facebook.com/pomorskiewunii. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające prawdziwy profil osobowy w serwisie Facebook.

Warunki techniczne

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie plików JPEG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 1 MB. Maksymalny rozmiar fotografii nie może być większy niż 800×800 pikseli.

Termin konkursu

Konkurs odbywa się w terminie od dnia 17.09.2013 r. do dnia 30.09.2013 r.Zgłoszenia zdjęć do konkursu można dokonywać przez cały okres trwania konkursu.

Wybór zwycięzcy

Przez cały okres trwania konkursu internauci mają możliwość głosowania na zdjęcia zgłoszone do konkursu. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji konkursowej, dostępnej pod adresem www.facebook.com/pomorskiewunii poprzez kliknięcie “głosuj” pod zdjęciem. Każdy internauta będzie mógł oddać jednego dnia wyłącznie jeden głos na dane zdjęcie, przy czym ma możliwość zagłosowania na dowolną liczbę zdjęć. Nagrodę otrzyma uczestnik, który zbierze największą liczbę punktów. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu wybranego w drodze głosowania przez internautów nastąpi do dnia 01.10.2013 r.

Dodatkowo spośród zgłoszonych zdjęć komisja konkursowa wyłoni zwycięzców na podstawie następujących kryteriów:
– zgodność z celem konkursu,
– oryginalność koncepcji, walory estetyczne,
– wartości poznawcze: wywoływanie pozytywnych skojarzeń z przedmiotem konkursu.
Ogłoszenie laureatów konkursu wybranych przez komisję konkursową nastąpi do dnia 07.10.2013 r.

Nagrody

Uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w głosowaniu internautów otrzyma nagrodę w postaci tabletu.

Laureaci konkursu wyłonieni przez komisję konkursową otrzymają następujące nagrody zgodnie z zajętym miejscem:

I miejsce: aparat fotograficzny – lustrzanka cyfrowa
II miejsce: aparat fotograficzny – kompakt cyfrowy
III miejsce: netbook

źródło i więcej informacji: Link