Pomoc UE dla Libańczyków

33 mln euro na najpilniejsze potrzeby, pomoc medyczną i sprzęt oraz na ochronę infrastruktury krytycznej przekaże Komisja Europejska władzom Libanu. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen rozmawiała na ten temat w czwartek rano z premierem Hassanem Diabem. W imieniu Unii wyraziła kondolencje i wsparcie dla Libańczyków po katastrofalnym wybuchu w stolicy kraju, Bejrucie.

Przewodnicząca Komisji i premier Libanu omówili pomoc już udzieloną przez Unię Europejską, która obejmuje w szczególności:

  • rozmieszczenie ponad 100 strażaków poszukiwawczo-ratowniczych, wyposażonych w pojazdy, psy i sprzęt medyczny ratunkowy, również za pośrednictwem libańskiego Czerwonego Krzyża;
  • oferty wysłania dodatkowych zespołów, w szczególności do wykrywania skażenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego;
  • statek wojskowy mogący pomieścić śmigłowiec do ewakuacji medycznej oraz sprzęt medyczny i ochronny.
  • aktywację systemu mapowania satelitarnego Copernicus w celu oceny stopnia szkód.

Oprócz tego, Komisja Europejska przeznaczy ponad 33 mln euro na najpilniejsze potrzeby, pomoc medyczną i sprzęt oraz na ochronę infrastruktury krytycznej. Komisja rozważy dalsze wsparcie w zależności od bieżącej oceny potrzeb humanitarnych.

Omówiono również długoterminowe wsparcie, jakie UE może zapewnić, aby pomóc w odbudowie kraju.

Przewodnicząca Komisji podkreśliła możliwość mobilizacji ekspertów i sprzętu w celu oceny stopnia szkód i postępowania z niebezpiecznymi substancjami, takimi jak azbest i inne chemikalia. Może to być ważne dla struktur cywilnych, ale także dla odbudowy portu w Bejrucie.

Ursula von der Leyen podkreśliła także, że Komisja jest gotowa zbadać możliwości wzmocnienia wzajemnych stosunków handlowych w tym trudnym czasie, w szczególności w formie dalszego preferencyjnego handlu i ułatwień celnych.

Szefowa KE zaproponowała również wsparcie UE dla przeprowadzenia pełnej oceny potrzeb w zakresie rekonstrukcji miasta i odbudowy kraju, a także wsparcie w kontaktach z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, które mogłyby pomóc w uruchomieniu dalszej pomocy gospodarczej.

Przewodnicząca podkreśliła, że Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do jedności i stabilności Libanu, które są szczególnie ważne, zarówno wewnętrznie, jak i dla regionu. Podkreśliła, że ten tragiczny moment powinien być okazją do zjednoczenia wszystkich libańskich sił politycznych do podjęcia wysiłków mających na celu sprostanie licznym wyzwaniom, przed którymi kraj stoi. Unia Europejska będzie wspierać Liban w tym dążeniu.

Polska znalazła się wśród pierwszych państw UE, które zaoferowały pomoc władzom libańskim po wybuchu w stolicy kraju Bejrucie. We wtorek 4 sierpnia eksplozja w okolicach portu spowodowała śmierć ponad 130 osób. Wstępne szacunki mówią o ok. 5 tys. rannych, zaś ponad 300 tys. osób pozostaje bez dachu nad głową. Komisja Europejska uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego powiedział:

„Łączymy się w szoku i smutku z mieszkańcami Bejrutu po śmiercionośnej eksplozji, która odebrała wiele istnień ludzkich i pozostawiła jeszcze więcej rannych. Składamy kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich.

W tym trudnym okresie Unia Europejska w pełni wspiera Libańczyków.

W pierwszej kolejności, na wniosek władz libańskich uruchomiony został unijny mechanizm ochrony ludności.

Unijny mechanizm ochrony ludności koordynuje obecnie pilne rozmieszczenie ponad 100 wyszkolonych strażaków, wraz z pojazdami, psami i sprzętem, specjalizujących się w poszukiwaniach i udzielaniu pomocy w terenie miejskim. Będą współpracować z władzami libańskimi w celu ratowania życia.

Niderlandy, Grecja i Czechy potwierdziły już swój udział w tej operacji. Francja, Polska i Niemcy również zaoferowały pomoc za pośrednictwem mechanizmu; wsparcie mogą zaoferować także inne państwa członkowskie.

UE uruchomiła również system map satelitarnych programu Copernicus, aby wesprzeć władze libańskie w ocenie rozmiaru szkód.

Wyrażamy solidarność z Libanem i jego mieszkańcami i jesteśmy gotowi zmobilizować dalszą pomoc.”