Pomoc dla Turcji i Syrii

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursulavon der Leyen i premier Szwecji Ulf Kristersson zapowiedzieli dzisiaj swój zamiar zorganizowania, we współpracy z władzami Turcji, konferencji darczyńców. Celem jest uruchomienie funduszy ze strony międzynarodowej społeczności i wsparcie ludności Turcji i Syrii po niszczycielskim trzęsieniu ziemi, które miałomiejsce w tym tygodniu. Wydarzenie to odbędzie się w marcu w Brukseli.

Konferencja darczyńców pomoże zmobilizować społeczność międzynarodową w walce ze skutkami niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w tym tygodniu. Celem tej konferencji wysokiego szczebla, w której udział wezmą państwa członkowskie UE, państwa sąsiadujące, członkowie ONZ, międzynarodowe instytucje finansowe i inne odpowiednie zainteresowane strony, jest skoordynowanie reakcji darczyńców i zgromadzenie zasobów wspierających sprawną odbudowę i udzielanie pomocy na dotkniętych katastrofą obszarach Turcji i Syrii. Konferencję poprowadzą wspólnie komisarz odpowiedzialny za politykę sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia Olivér Várhelyi oraz szwedzki minister współpracy międzynarodowej, rozwoju i handlu zagranicznego Johan Forssell.

Jesteśmy wstrząśnięci niszczycielskimi skutkami trzęsienia ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię w tym tygodniu. Priorytetem jest obecnie nieprzerwane kontynuowanie działań, których celem jest uratowanie tak wielu ludzi, jak tylko możliwe. Wiele osób jest nadal uwięzionych pod gruzami budynkówW tym celu natychmiast uruchomiono Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, za pośrednictwem którego do tej pory wysłano już 31 zespołów poszukiwawczo-ratowniczych i 5 zespołów medycznych z 23 krajów. Teraz kierujemy do mieszkańców Turcji i Syrii nasze przesłanie: UE wesprze Waszą społeczność. Nikogo, kogo dotyka taka tragedia, nie wolno pozostawić samemu sobie, powiedziała przewodnicząca Ursulavon der Leyen, zapowiadając konferencję darczyńców po rozmowie ze szwedzkim premierem Ulfem Kristerssonem.

Premier Ulf Kristersson powiedział: Trzęsienie ziemi w Turcji i północnej Syrii jest katastrofą bez precedensu. Skala ofiar śmiertelnych i zniszczeń fizycznych staje się z dnia na dzień coraz bardziej wyraźna. Konsekwencje są przerażające. Jako kraj przewodniczący Radzie Unii Europejskiej Szwecja pragnie zapewnić, aby pomoc UE była stosowana do potrzeb ludności tureckiej i syryjskiej w tym niezwykle trudnym czasie.

Kontekst

6 lutego 2023 r. Turcję i Syrię nawiedziło pierwsze trzęsienie ziemi o sile 7,8 w skali Richtera. Następnie ziemia zadrżała jeszcze co najmniej dwa razy, powodując rozległe zniszczenia infrastruktury publicznej i prywatnej, dotykając tysiące gospodarstw domowych i powodując tysiące ofiar.

Tysiące budynków, w tym szkoły i placówki opieki zdrowotnej, zostały poważne zniszczonych, podobnie jak inne elementy infrastruktury publicznej, takie jak drogi, lotniska, porty, terminale naftowe, linie energetyczne, zaopatrzenie w wodę i kanalizacja. Zarejestrowano kilka poważnych wstrząsów wtórnych, które spowodowały dalsze ofiary śmiertelne i zniszczenia.

Bezzwłocznie uruchomiono Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. W ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 20 państw członkowskich UE, a także Albania, Czarnogóra i Serbia zaoferowały 31 zespołów poszukiwawczo-ratowniczych i 5 zespołów medycznych. W skład zespołów wchodzi łącznie ponad 1 500 ratowników oraz 100 psów poszukiwawczo-ratowniczych.

W ramach mechanizmu, jak również w ramach stosunków dwustronnych, uruchamiane są zespoły inżynierów budownictwa i pomoc rzeczowa. Na terytorium Turcji znajduje się obecnie unijny zespół ds. ochrony ludności, którego zadaniem jest koordynacja międzynarodowej reakcji.

Wkrótce powinna rozpocząć się ocena potrzeb po klęsce żywiołowej (PDNA), którą poprowadzi Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Ocena ta pomoże w uzyskaniu informacji na temat potrzeb w zakresie odbudowy i w oszacowaniu ogólnych kosztów. Komisja jest gotowa wnieść wkład w przeprowadzenie tej oceny.