Pomoc dla Syrii

Środki na dystrybucję mleka, produkowanego w krajach Unii Europejskiej, będą pochodziły z pakietu solidarnościowego wartego łącznie 500 mln euro. Został on przyjęty przez Komisję Europejską we wrześniu 2015r. w ramach pomocy dla unijnych rolników. Oprócz wsparcia rolników, wzmocniony zostanie także europejski program dystrybucji żywności dla dzieci w wieku szkolnym realizowany przez UE w Syrii.

“Nowy program pomoże setkom tysięcy syryjskich dzieci będących w potrzebie. Musimy być stale zaangażowani w pomoc najbardziej bezbronnym ofiarom tego konfliktu. Środki zostaną przekazane organizacjom humanitarnym działającym na terenie Syrii” – powiedział Cristos Stylianides, komisarz europejski ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan podkreśla: “Cieszę się, że Komisja przyjęła dziś program, będący integralną częścią pakietu solidarnościowego przeznaczonego dla rolników.  Dzięki niemu KE realizuje dwa priorytety – wspiera rolników w bardzo trudnym dla nich czasie i stara się dostarczyć pomoc ofiarom konfliktu syryjskiego”.

Konflikt w Syrii ma poważny wpływ na krajowy sektor rolny. Doprowadził on do spadku produkcji żywności, w szczególności produktów mlecznych. Z uwagi na wysokie ceny, spożycie mleka znacząco spadło głównie w ubogich gospodarstwach domowych, a niektóre rodziny musiały z niego całkowicie zrezygnować.

Kontekst

Unia Europejska jest wiodącym darczyńcą w ramach konfliktu w Syrii. Na pomoc humanitarną, ekonomiczną i rozwojową państwa Unii przeznaczyły do tej pory 5,5 bln euro. Dzięki niej 2 mln Syryjczyków uzyskało dostęp do wody i sanitariów, 1 milion otrzymało schronienie, a 850 tys.- wsparcie żywnościowe.

Na konferencji w Londynie podjęto decyzję o przekazaniu kolejnych 3 bln euro na pomoc ofiarom walk i stabilizację sytuacji w Syrii.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi dot. przyjętego programu

Wykaz środków kompleksowego pakietu Komisji Europejskiej służącego wsparciu europejskich rolników