Polska-Słowacja: nowy gazociąg

Całkowita długość wybudowanego w ramach projektu rurociągu wynosi 165 km, z czego ponad 60 km znajduje się po stronie polskiej.

Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała: – Pragnę pogratulować operatorom systemów przesyłowych Gaz-System i Eustream, a także rządom Polski i Słowacji za efektywną współpracę i realizację projektu w trudnych warunkach. To połączenie międzysystemowe znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw i odporność systemu energetycznego UE, zgodnie z naszymi celami REPowerEU.

Połączenie gazowe Polska-Słowacja to projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) i jeden z kluczowych elementów infrastruktury energetycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, który Komisja wsparła finansowo ze środków instrumentu „CEF – Łącząc Europę”. Jego ukończenie jest kamieniem węgielnym korytarza infrastruktury gazowej Północ-Południe między regionem Morza Bałtyckiego, Adriatykiem i Morzem Egejskim, wschodnią częścią Morza Śródziemnego oraz Morzem Czarnym. Ma na celu połączenie tych regionów, zapewnienie bezpiecznych i przystępnych cenowo dostaw oraz dywersyfikację tras dostaw. Korytarz uwzględnia kilka priorytetowych inwestycji w nową infrastrukturę gazową, które mają na celu zmniejszenie zależności krajów od jednego dostawcy gazu ziemnego, otwarcie dostępu do nowych źródeł dostaw dla regionu oraz zwiększenie integracji i koordynacji regionalnych rynków gazu. Znaczenie projektu dla regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu zostało ostatnio podkreślone również w unijnym planie REPowerEU.

Więcej o projekcie połączenia gazowego Polska-Słowacja:

Więcej informacji: