Polska: e-zdrowie w czasie pandemii

Projekt utworzenia w Polsce elektronicznej platformy dla pracowników medycznych i pacjentów otrzyma dodatkowe 22 mln euro. Komisja Europejska zatwierdziła modyfikację projektu polityki spójności, aby pomóc w walce z kryzysem koronawirusa. – Ta modyfikacja umożliwi dodatkowe funkcje, takie jak zdalne e-recepty, rejestracja online oraz internetowe porady i konsultacje medyczne – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.

Zgodnie z maksymalną elastycznością wykorzystania funduszy polityki spójności UE, możliwą dzięki inicjatywie inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa, Komisja Europejska bezzwłocznie zaakceptowała wniosek polskich władz dotyczący zmiany istniejącego projektu UE w dziedzinie e-zdrowia.

W ramach tej modyfikacji Polska zamierza stworzyć elektroniczną platformę dla pracowników medycznych, pracowników administracji i pacjentów, do celów gromadzenia, analizy i wymiany cyfrowej dokumentacji medycznej. Pozwoli to pacjentom na kontynuowanie leczenia bez konieczności wizyty w szpitalu i spotkania z lekarzem. Pracownicy medyczni natomiast zaoszczędzą cenny czas, który będą mogli poświęcić bieżącej pomocy w nagłych przypadkach.

Komentując wkład projektu w walkę z obecnym kryzysem, komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: – W związku z tym, że rozprzestrzenianie się koronawirusa zobowiązuje nas do wdrażania środków separacji społecznej i wywiera presję na polski system zdrowotny, ta modyfikacja unijnego projektu umożliwi dodatkowe przydatne funkcje, takie jak zdalne recepty elektroniczne, rejestracja online konkretnych konsultacji medycznych oraz internetowe porady i konsultacje medyczne, co przyniesie korzyści zarówno dla pacjentów, jak i pracowników medycznych.

Projekt otrzymał już wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w poprzednim (2007 – 2013) i bieżącym (2014 – 2020) okresie budżetowym, na łączną kwotę 106 mln euro. W ramach obecnej modyfikacji projektu dodano kolejne 22 mln euro z funduszy UE, co daje łączną kwotę 128 mln euro.