Polska debata o przyszłości Europy

Badania opinii publicznej dowodzą, że polskie społeczeństwo jest mocno zakorzenione w Europie i przywiązane do najistotniejszych wartości Zachodu. 83 proc. Polaków popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Na pytanie, co jest ważniejsze: demokracja czy dobrobyt, 59 proc. wskazuje pierwszą odpowiedź, a 40 proc. drugą. Ponad połowa badanych widzi Zachód jako źródło wartości, kultury i rozwoju intelektualnego, 79 proc. jest przeciwnych polityce administracji prezydenta Putina.

Tocząca się w Polsce merytoryczna debata o przyszłości Europy jest jednak silnie kształtowana przez dwie spolaryzowane grupy – zwolenników i przeciwników obozu rządzącego, które nakładają na nią własną narrację polityczną. Punktem odniesienia jest obecna sytuacja Europy i działania instytucji unijnych w sprawie kluczowych dla Wspólnoty wyzwań, jak i bieżące napięcia w relacjach Bruksela – Warszawa. Mimo, że obie strony mają odmienną wizję przyszłości UE, są zgodne, że podstawą jej rozwoju powinny być wartości. Bez względu na polityczne podziały Polacy są zgodni, że podstawową wartością dla Europy powinna być jedność. Dzielenie Unii na różne prędkości tylko pogłębi nieufność i utrudni reformy.

Polska debata wokół Białej Księgi Komisji Europejskiej o przyszłości Europy została opisana i podsumowana w specjalnej publikacji przygotowanej na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Prezentuje ona najważniejsze wątki z dyskusji organizowanych w 2017 roku przez środowiska akademickie, biznesowe i eksperckie, organizacje pozarządowe i think tanki. Autorem tekstu jest dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, europeista, członek Team Europe.