Pokój, Europa, przyszłość

Ogłaszając konkurs, przewodniczący KE José Manuel Barroso, przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz oświadczyli: Pokojowa Nagroda Nobla 2012 to nie tylko uznanie dotychczasowych osiągnięć Unii Europejskiej, to także spojrzenie na jej przyszłość. Naszym zadaniem jest inspirowanie nowego pokolenia Europejczyków. Dlatego chcemy, by młodzież będąca spadkobiercami pokoju była odpowiedzialna za przyszłość Europy i była razem z nami w Oslo.

“Pokój, Europa, przyszłość: co Pokój w Europie oznacza dla ciebie?”
– na takie pytanie muszą odpowiedzieć zainteresowani udziałem w konkursie. Jest o co walczyć, ponieważ zwycięzcy na zaproszenie Przewodniczącego Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego będą częścią oficjalnej delegacji UE podczas ceremonii przyznania Pokojowej Nagrody Nobla 2012.

Uczestników rozdzielono na trzy grupy wiekowe (8-12, 13-17 i 18-24 lata). Najmłodsi mogą odpowiedzieć na pytanie w formie rysunku, ilustracji. Młodzież od 13 do 24 lat ma napisać krótki tekst – maksymalnie 120 znaków w jednym z 23 urzędowych języków UE.

16 wybranych esejów z kategorii 18-24 zostanie poddanych pod głosowanie internatów na Facebooku. Kandydat z największą liczbą głosów zostanie zaproszony do Oslo. Oprócz tego, zwycięzca wraz z dziewięcioma najwyżej ocenionymi uczestnikami konkursu 12 grudnia będzie miał okazję obserwować w Strasburg galę związaną z przyznaniem nagrody Nobla.

Konkurs potrwa do 25 listopada do północy czasu środkowoeuropejskiego.

“Przyznanie pokojowej Nagrody Nobla jest okazją, do tego, by upamiętnić zaangażowanie społeczeństwa i obywateli UE, zwłaszcza ludzi młodych, w szerzeniu pokoju na kontynencie. Aktywna i silna młodzież europejska jest warunkiem koniecznym do kontynuacji spokojnych ewolucji, zmierzających w kierunku głębszego zjednoczonej Europy “ – podkreśla Peter Matjašič, przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży.

Strona konkursu www.peaceuropefuture.eu Link