Podróżujmy bezpiecznie
Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne, by pomóc ofiarom wypadków drogowych o charakterze transgranicznym. Ofiary te mogą mieć obecnie trudności ze względu na różniące się terminy wnoszenia powództwa o odszkodowanie za szkodę poniesioną w wypadku drogowym w innym kraju Unii Europejskiej. Konsultacje będą trwać do dnia 19 listopada.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, stwierdziła: „Co roku w Unii Europejskiej dochodzi do blisko miliona wypadków drogowych i niektóre z nich, jak można się spodziewać, dotyczą osób z innych państw UE. Wypadek drogowy dla każdego jest stresującym doświadczeniem, ale może być jeszcze gorzej, jeżeli odmawia się ofierze odszkodowania ze względu na skomplikowane przepisy dotyczące wnoszenia powództwa. Komisja Europejska pragnie dowiedzieć się więcej, tak aby można było zaproponować skuteczne rozwiązania i zapewnić wszystkim ofiarom odpowiedni dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Obywatele europejscy powinni czuć się swobodnie, podróżując samochodem na wakacje w innym państwie członkowskim UE.”

Obecnie różne krajowe przepisy prowadzą do niejasnej dla ofiar sytuacji. Osoby te mogą nie dotrzymać bywa, że krótkich, terminów, co może się zakończyć nieuzyskaniem żadnego odszkodowania. Celem konsultacji jest lepsze poznanie skali problemu i ocena możliwych rozwiązań.

Inicjatywa ta zbiega się z szerzej zakrojonymi wysiłkami Komisji mającymi na celu pomoc ofiarom przestępstw na terytorium UE i wpisuje się w ostatnio zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę wniosek Komisji dotyczący minimalnych standardów ochrony w odniesieniu do ofiar przestępstw.

Potencjalne rozwiązania, które są rozważane w konsultacjach społecznych, obejmują pomysły od poprawy informacji przeznaczonych dla ofiar wypadków drogowych o charakterze transgranicznym po harmonizację terminów zawitych i terminów przedawnienia (terminów, których należy dochować, by wnieść pozew o odszkodowanie po wypadku).

Konsultacje są skierowane do ofiar wypadków drogowych, wszystkich, którzy podróżują samochodem, osób wykonujących zawody prawnicze, ubezpieczycieli i innych zainteresowanych jednostek i organizacji.

Szacunki dotyczące liczby osób, które były uczestnikami wypadków drogowych o charakterze transgranicznym, różnią się, ponieważ nie ma dostępnych ujednoliconych statystyk. Jest prawdopodobne jednak, że przynajmniej 2% wypadków drogowych w UE dotyczy osób z innego państwa członkowskiego UE. Do grupy tej mogą należeć urlopowicze, pracownicy transgraniczni (tacy jak kierowcy ciężarówek) lub osoby dojeżdżające do pracy z innych państw.