Podróże zorganizowane

Zorganizowana podróż polega na wykupieniu kombinacji – pakietu usług dotyczących wakacji lub wycieczki, które:

 • trwają dłużej niż 24 godziny, lub
 • obejmują nocleg.

Taki pakiet musi być wcześniej przygotowany i musi obejmować co najmniej dwie z następujących usług:

 • transport
 • zakwaterowanie
 • inne usługi, które stanowią znaczącą część pakietu (np. ski pass na czas trwania pobytu, wycieczki krajoznawcze).

Musi być także sprzedawany w cenie łącznej (tzn. cena ta musi obejmować wszystkie usługi pakietu).

Przepisy dotyczące zorganizowanych podróży mają zastosowanie również wtedy, gdy poszczególne elementy pakietu rozliczane są oddzielnie.

Dowiedz się od organizatora wyjazdu lub agenta biura podróży, czy mają zastosowanie jakiekolwiek przepisy krajowe dotyczące wyjazdów i wakacji trwających do 24 godzin lub nie obejmujących noclegu.

Zgodnie z przepisami UE English prawo chroni Cię zarówno gdy rezerwujesz wyjazd, jak i podczas pobytu na wakacjach. Najważniejsze postanowienia:

 • powinieneś otrzymać zrozumiałe i szczegółowe informacje dotyczące wszystkich aspektów wyjazdu wakacyjnego zanim podpiszesz umowę (włącznie z informacjami na temat opcjonalnego ubezpieczenia podróżnego, paszportu, wiz i formalności zdrowotnych)
 • co najmniej jedna strona jest odpowiedzialna za pakiet jako całość, nawet w przypadku, gdy poszczególne usługi świadczą różne przedsiębiorstwa. W zależności od kraju, może to być organizator (organizator wycieczek), detalista (biuro podróży) lub obydwa te podmioty. Konsument musi otrzymać dane kontaktowe umożliwiające złożenie skargi podczas pobytu lub dochodzenie odszkodowania po powrocie
 • masz prawo do pomocy jeżeli popadniesz w kłopoty. W związku z tym musisz dostać numer telefonu organizatora wyjazdu lub biura podróży, na który możesz dzwonić w sytuacjach wyjątkowych
 • jeżeli organizator zbankrutuje, istnieją odpowiednie gwarancje, dzięki którym odzyskasz swoje pieniądze, a jeżeli już jesteś na wakacjach – będziesz mógł powrócić do kraju. Praktyczne szczegóły zależą od przepisów krajowych i organu, za pośrednictwem którego organizator/biuro podróży zapewnił ten rodzaj ochrony
 • możesz przenieść swój pakiet na kogoś innego, jeżeli sam nie jesteś w stanie wyjechać na wcześniej zaplanowane wakacje. Jednak konieczne może być zapłacenie dodatkowych kosztów wynikających z przeniesienia pakietu
 • cena zapisana w umowie może wzrosnąć tylko w określonych okolicznościach (np. wzrost kosztów transportu, opłat i podatków naliczanych przez strony trzecie lub wzrost kursu waluty obcej), jednakże ceny nie wolno podnieść na mniej niż 20 dni przed rozpoczęciem podróży
 • jeżeli organizator zmieni plan wyjazdu (w tym cenę) w sposób znaczny, w wyniku czego zdecydujesz się na rezygnację z wyjazdu, masz prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy lub wybrania innego pakietu. Tę samą zasadę stosuje się, jeżeli organizator odwoła wyjazd. W niektórych przypadkach możesz mieć również prawo do odszkodowania.

Przepisy te nie mają zastosowania w przypadku, gdy sam zorganizujesz swój wyjazd wakacyjny łącząc usługi różnych biur podróży lub sprzedawców internetowych w żaden sposób ze sobą nie powiązanych.

Jeśli na wakacjach wszystko pójdzie nie tak nie z Twojej winy (np. jeżeli zostanie odwołana wycieczka lub hotel nie będzie odpowiadał opisowi), należy jak najszybciej skontaktować się z jednym z następujących podmiotów:

 • organizator, lub jeśli jest to możliwe
 • jego lokalny przedstawiciel.

Powinni oni podjąć natychmiastowe starania w celu rozwiązania problemu.

Jeśli problem będzie nie zostanie rozwiązany, powinieneś zebrać jak najwięcej dowodów (np. zdjęć), a następnie złożyć skargę po powrocie do domu.

W zależności od kraju, biuro podróży, w który wykupiłeś pakiet może być również Twoim pierwszym miejscem kontaktu. W niektórych krajach wprowadzono terminy ostateczne, przed upływem których należy składać skargi dotyczące wyjazdów wakacyjnych.

Jeżeli w ten sposób nie uda się załatwić reklamacji, należy zwrócić się o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECC-Net ). Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy organizator ma siedzibę w innym kraju UE.

Prawdziwa historia

Znacząca zmiana zasadniczego elementu zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego

Michel z Belgii wykupił 3-tygodniowy zorganizowany wyjazd wakacyjny do Grecji, oferowany przez greckie biuro podróży. Wakacje miały się rozpocząć od 14 dniowej wycieczki z przewodnikiem, a zakończyć tygodniowym pobytem w nadmorskim kurorcie. Zaledwie na kilka dni przed planowanym wyjazdem dowiedział się, że 14-dniowa wycieczka z przewodnikiem nie może zostać zorganizowana. W zamian Michelowi zaproponowano wyjazd rozpoczynający się tygodniowym pobytem nad morzem, po którym miałby pojechać na 10 dniową wycieczkę. Michelowi nie spodobała się ta propozycja, ponieważ krótsza wycieczka z przewodnikiem nie obejmowała miejsc, które najbardziej go interesowały, nie chciał również zaczynać wakacji od plażowania. Powiadomiono go, aby skontaktował się z Europejskim Centrum Konsumenckim, gdzie powiedziano mu, że ma trzy możliwości:

 • możne zgodzić się na ofertę organizatora, jeżeli ten zaproponuje mu odpowiednią obniżkę ceny
 • może zwrócić się do organizatora o zaproponowanie mu pakietu zastępczego, lub
 • może odwołać cały wyjazd, uzyskać pełny zwrot kosztów oraz ewentualnie wystąpić o dalsze odszkodowanie.

Michel powrócił do organizatora uzbrojony w powyższe informacje. Ostatecznie zdecydował się na pierwszą opcję i otrzymała zniżkę w wysokości 50 proc. ceny początkowej.