Podatki bez luk

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy UE mające na celu wyeliminowanie głównych luk prawnych umożliwiających przedsiębiorstwom unikanie opodatkowania. Wszystkie państwa członkowskie będą stosować nowe prawnie wiążące środki przeciwdziałające praktykom stosowanym przez duże firmy wielonarodowe. Przepisy opierają się na globalnych standardach opracowanych przez OECD.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: – Od dłuższego czasu Komisja konsekwentnie zwalcza agresywne planowanie podatkowe. Jeszcze nie odnieśliśmy ostatecznego zwycięstwa, jednak obecnie rozpoczynamy bardzo istotny etap naszej walki przeciwko tym, którzy usiłują czerpać korzyści z luk w systemach podatkowych poszczególnych państw członkowskich i unikać płacenia miliardowych podatków.

Przepisy opierają się na globalnych standardach opracowanych przez OECD w 2015 r., dotyczących erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS), i powinny ułatwić zapobieganie wyprowadzania zysków poza UE, gdzie nie są one opodatkowane.

Szczegółowe informacje

  • Wszystkie państwa członkowskie będą teraz opodatkowywały zyski przenoszone do krajów o niskich stawkach podatkowych, gdzie przedsiębiorstwo podlegające opodatkowaniu nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej (przepisy dotyczące kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych).
  • Aby zniechęcić przedsiębiorstwa do stosowania nadmiernych płatności z tytułu odsetek w celu zminimalizowania kwoty podatku, państwa członkowskie ograniczą kwoty kosztów netto z tytułu odsetek, które przedsiębiorstwo będzie mogło odliczyć od swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu (przepisy dotyczące ograniczonej możliwości odliczenia odsetek).
  • Państwa członkowskie będą miały możliwość eliminowania systemów unikania opodatkowania w przypadkach, gdy nie mają zastosowania inne przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania (klauzula ogólna przeciwdziałania nadużyciom)

1 stycznia 2020 r. wejdą w życie dalsze przepisy, dotyczące rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, uniemożliwiające przedsiębiorstwom unikanie opodatkowania przez wykorzystywanie rozbieżności w przepisach podatkowych dwóch różnych państw UE, a także środki służące zapewnieniu, aby zyski z tytułu aktywów takich jak własność intelektualna, wyprowadzane z państwa członkowskiego, podlegały opodatkowaniu w tym państwie (przepisy o opodatkowaniu niezrealizowanych zysków kapitałowych).

Kontekst

W 2016 r. Komisja po raz pierwszy zaproponowała prawnie wiążące przepisy, znane jako ATAD (dyrektywa w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania), w sprawie których szybko zawarto porozumienie, aby wspierać zdecydowane globalne działania przeciwko agresywnemu planowaniu podatkowemu. Porozumienie zostało zawarte w następstwie porozumienia państw OECD dotyczącego zaleceń w celu ograniczenia erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS); dzięki niemu UE stała się światowym liderem pod względem politycznego i gospodarczego podejścia do opodatkowania osób prawnych.

Komisja Junckera odgrywa wiodącą rolę w globalnych wysiłkach przeciwdziałających unikaniu opodatkowania i uchylaniu się od opodatkowania. Nowe przepisy dotyczące przejrzystości stopniowo wchodzą w życie w celu zapewnienia, by państwa członkowskie dysponowały niezbędnymi informacjami umożliwiającymi rozprawienie się z przedsiębiorstwami, które nie płacą należnych podatków. Dzięki prowadzonym pracom nad wykazem jurysdykcji niechętnych współpracy UE dąży również do tego, by jej partnerzy międzynarodowi wprowadzili globalne standardy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania. Ponadto Komisja zaproponowała szeroko zakrojone reformy podatkowe, które znacząco zmieniłyby sposób opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych w UE oraz zapewniłyby otoczenie biznesowe ułatwiające prowadzenie działalności przedsiębiorstwom dokonującym operacji transgranicznych.