Plan inwestycyjny dla przyszłych lekarzy

Obiekty akademickie zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami, przyciągające zarówno polskich, jak i zagranicznych studentów – taki jest cel planu modernizacji przyjętego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), czołową uczelnię medyczną w Polsce.

Instytucja szkolnictwa wyższego otrzyma z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) kredyt w wysokości 100 mln PLN (23,4 mln EUR) na modernizację kluczowych obiektów głównego kampusu uczelni w Warszawie. Proponowana operacja obejmuje projekt, budowę i wdrożenie nowoczesnego centrum symulacji medycznych na głównym kampusie WUM, które będzie służyło do celów szkoleniowych i badawczych. Projekt uwzględnia także odnowienie budynku uczelni przy ulicy Litewskiej w centrum Warszawy, termomodernizację budynku Wydziału Farmaceutycznego w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej oraz remont pomocniczej jednostki symulacji medycznych.

Kredyt jest objęty gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym Planu Inwestycyjnego dla Europy zwanego potocznie „Planem Junckera”. Projekt uzyskał także wsparcie techniczne Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), które jest filarem doradczym Planu inwestycyjnego dla Europy.

Komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics, powiedział: – Musimy więcej inwestować w edukację. Ma to kluczowe znaczenie dla budowania trwałych, spójnych i sprawiedliwych społeczeństw oraz dla zapewnienia konkurencyjności i innowacyjności europejskiej gospodarki. Dlatego cieszę się, że Europejski Bank Inwestycyjny i Warszawski Uniwersytet Medyczny połączyły siły, aby – przy wsparciu Planu Inwestycyjnego dla Europy – doskonalić metody nauczania oraz możliwości kształcenia dla studentów i pracowników.

– To przełomowa transakcja dla EBI w Polsce – powiedział Vazil Hudák, wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego. – Po raz pierwszy – i dzięki Planowi inwestycyjnemu dla Europy – EBI wspiera sektor szkolnictwa wyższego w Polsce przez udzielenie kredytu uczelni bez pośrednictwa organów państwowych. Dalekosiężny plan rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma na celu poprawę środowiska akademickiego poprzez udostępnienie obiektów takich jak najnowocześniejsze centrum symulacji medycznych. Umożliwi to lepsze szkolenie lekarzy i pielęgniarek, co z kolei poprawi w przyszłości stan opieki medycznej w Polsce. Z chęcią inwestujemy w ten innowacyjny projekt, który jest dowodem na naszą gotowość do wspierania Polski w jej wysiłkach na rzecz tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy.

Profesor Mirosław Wielgos, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stwierdził: – Cieszymy się, że dzisiaj podpisujemy umowę, która otwiera drogę do powstania Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Środki, które uzyskamy dzięki porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pozwolą nam zapewnić finansowanie dla utworzenia niezależnego innowacyjnego ośrodka oferującego najnowocześniejsze rozwiązania służące szkoleniu przed- i podyplomowemu. Powstanie Centrum pozwoli na poprawę jakości praktycznej strony edukacji medycznej, zdobywanie doświadczenia w zakresie scenariuszy leczenia medycznego i opieki nad pacjentem. Warto podkreślić, że jest to pierwsze w Polsce takie przedsięwzięcie finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, który dotychczas kredytował głównie instytucje i agendy rządowe.

– Inwestycja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to dwudzieste przedsięwzięcie z Polski, które otrzymało wsparcie z Planu Junckera. Sześć kolejnych ma już pozytywną decyzję Banku i czeka na podpisanie umowy. To w sumie ponad 10 miliardów złotych finansowania z EBI na 26 inwestycji. Taki wynik daje nam piąte miejsce w Europie – podkreślił wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.