Pisz o obywatelstwie
Uczestnicy konkursu powinni przygotować artykuł prasowy (maks. 3 tysiące znaków) na temat „Obywatelstwo europejskie – same prawa czy także obowiązki?”

Spośród nadesłanych prac, jury konkursowe w składzie: dr Paweł Kowal (poseł do Parlamentu Europejskiego), dr Wojciech Olejniczak (poseł do Parlamentu Europejskiego), dr Rafał Trzaskowski (poseł do Parlamentu Europejskiego), redaktor naczelna EurActiv.pl Maria Graczyk, dyrektor BIPE Jacek Safuta oraz politolog i medioznawca prof. UW Ewa Stasiak-Jazukiewicz wyłonią trzy najlepsze artykuły – w tym jeden zwycięski.

Zwycięskie teksty zostaną opublikowane na stronach Euractiv.pl i Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, a także na facebookowych profilach obu instytucji. Autor najlepszego z nich będzie miał możliwość wyjazdu na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, podczas której będzie mógł przeprowadzić wywiady z posłami do PE oraz napisać kolejny artykuł.

Termin składania prac upływa 3 grudnia 2012.

Konkurs jest organizowany w ramach zbliżającego się Europejskiego Roku Obywateli 2013 i jest adresowany do pełnoletnich studentów i doktorantów – młodych Europejczyków, którym kwestie obywatelskie związane UE są szczególnie bliskie.

Więcej informacji na stronie EurActiv.pl (Link) w zakładce Konkurs a także pod adresem mailowym: konkurs@euractiv.pl, na który przesyłane będą prace konkursowe.