Piknik z klimatem
Koło fortuny z pytaniami nawiązującymi do tematu wydarzenia, podróż po Europie na specjalnym trenażerze rowerowym, ćwiczenia na super nowoczesnym urządzeniu treningowym Duplex pro – to tylko niektóre atrakcje, które przygotowujemy na niedzielną imprezę. Co jeszcze będzie można znaleźć na placu Zamkowym w Warszawie?

Foto-budka, w której będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z motywem nawiązującym do ekologii, ochrony środowiska i energii odnawialnej. Na najmłodszych z kolei czekają kolorowanki z motywami zagrożonych gatunków zwierząt. Udział we wszystkich konkursach i animacjach nagradzany będzie atrakcyjnymi upominkami. Dla chcących poszerzyć swoją wiedzę, dostępne będzie stoisko informacyjne z publikacjami i materiałami, promującymi działania podejmowane przez UE w dziedzinie ochrony klimatu.

Unia Europejska podejmuje ogromny wysiłek finansowy i edukacyjny, aby znacznie zredukować emisje gazów cieplarnianych, i jednocześnie zachęca inne kraje i regiony, aby poszły za jej racjonalnym przykładem. Przekształcenie Europy w gospodarkę wysoce energooszczędną i niskoemisyjną już w niedalekiej przyszłości będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę, tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie konkurencyjności Europy. Naukowcy biją na alarm, że klimat na Ziemi ulega ociepleniu szybciej niż kiedykolwiek w przeszłości, a to za sprawą ogromnych ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w wyniku działalności człowieka. Jeśli temperatura wzrośnie o więcej niż 2°C w stosunku do temperatury sprzed epoki przemysłowej, drastycznie zwiększy się ryzyko niebezpiecznych i potencjalnie katastrofalnych zmian w środowisku.

Priorytety Unii Europejskiej do 2020 r.:

– zmniejszenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990
– pozyskiwanie 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych
– 20-procentowy wzrost efektywności energetycznej

Polityka klimatyczna UE polega nie tylko na ograniczaniu emisji CO2, ale także na zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawieniu efektywności energetycznej. W dłuższej perspektywie przyniesie to korzyści nie tylko mieszkańcom (czystsze powietrze) i środowisku (uniknięcie dramatycznych zmian przyrodniczych i katastrof naturalnych), ale też wpłynie pozytywnie na sytuację gospodarczą i polityczną UE poprzez zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, zmniejszenie zależności od importu energii spoza UE (np. z Rosji) czy wreszcie tworzenie nowych miejsc pracy, w zaawansowanych technologicznie sektorach gospodarki.

Badania Eurobarometru dotyczące problemu zmian klimatycznych

Z badania Eurobarometru z 2014 roku wynika, że 80 proc. respondentów zgadza się, że walka ze zmianą klimatu i wydajniejsze wykorzystywanie energii może stymulować gospodarkę i zatrudnienie. Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że zmiana klimatu jest poważnym problemem. Znaczna większość – 69 proc. – jest zdania, że problem jest „bardzo poważny”, a 21 proc. uznaje go za „dość poważny. Ponadto – zmiana klimatu jest uznawana za jeden z najpoważniejszych globalnych problemów – po głodzie i sytuacji gospodarczej. W 2011 r. zmiana klimatu zajęła drugą pozycję, po ubóstwie, głodzie i braku wody, a przed stanem gospodarki. Obecnie połowa obywateli Europy wymienia zmianę klimatu wśród czterech najpoważniejszych problemów. Klimat jest najczęściej uznawany za najważniejszy problem na świecie przez obywateli m.in. Szwecji (39 proc.), Danii (30 proc.) i Malty (30 proc.).