Pieniądze na energię
Wykład odbędzie 27 lutego w godzinach 16.30 – 18.00 w siedzibie Centrum Informacji Europejskiej MSZ,
ul. Krucza 38/42 w Warszawie.

Jest on adresowany przede wszystkim do przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Udział w wykładzie jest bezpłatny, a wstęp na spotkanie wolny.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z informacjami na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na inwestycje związane z produkcją energii odnawialnej, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, oraz na projekty termomodernizacyjne.

Program spotkania:

1. Źródła wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym Inicjatywy Jessica – przedstawią: konsultantka Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej.
2. Możliwości finansowania projektów ze środków NFOŚiGW – opowie: Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło:
Link