Pieniądze mają być czyste

Komisarz do spraw wewnętrznych Unii, Cecilia Malmström, stwierdziła: Nie ma miejsca dla brudnych pieniędzy w naszej gospodarce, bez względu na to czy pochodzą z handlu narkotykami, nielegalną bronią czy handlu ludźmi. Musimy mieć pewność, że przestępczość zorganizowana nie legalizuje swoich pieniędzy za pośrednictwem systemu bankowego lub sektora gier losowych. W celu ochrony legalnej gospodarki, szczególnie w czasie kryzysu, nie może być luk prawnych, które organizacje przestępcze lub terroryści mogliby wykorzystać. Nasze banki nie mogą stać się pralniami mafijnych pieniędzy, ani umożliwiać finansowania terroryzmu.

Przyjęty dzisiaj pakiet, który uzupełnia inne działania podjęte lub planowane przez Komisję w odniesieniu do zwalczania przestępczości, korupcji i oszustw podatkowych, obejmuje:

– dyrektywę w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
– rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w celu zapewnienia „należytej możliwości śledzenia” tych transferów.

Oba wnioski w pełni uwzględniają najnowsze zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy – międzyrządowej organizacji zwalczającej pranie brudnych pieniędzy – a nawet idą dalej w wielu obszarach, by promować najwyższe standardy w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Obydwa wnioski przewidują w szczególności bardziej ukierunkowane i oparte na analizie ryzyka podejście.

źródło i więcej informacji: Link