Pieniądze dla naukowców

Projekty obejmują szeroki zakres tematów, takich jak innowacyjne terapie farmakologiczne i nowe biomateriały, bardziej ekologiczne i tańsze przemysłowe substancje chemiczne, czy projektowanie budynków z większym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Finansowanie z programu „Weryfikacja koncepcji” może obejmować działania związane np. z prawami własności intelektualnej, badaniem szans na rynku lub zatwierdzaniem technicznym.

Komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała:Druga runda przyznawania grantów w ramach programu „Weryfikacja koncepcji” to dobra wiadomość, ponieważ musimy realizować więcej naszych najlepszych pomysłów na rynku europejskim. Program ten pomaga beneficjentom ERBN wykorzystać potencjał swoich odkryć. Dzięki tym grantom oraz finansowaniu wstępnych projektów badawczych w ogóle, ERBN pomaga uczynić Europę bardziej konkurencyjną zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

Granty przekazane zostaną naukowcom z dziesięciu państw w europejskiej przestrzeni badawczej (państwa członkowskie UE oraz kraje stowarzyszone z programem ramowym w dziedzinie badań). Całkowity budżet przeznaczony do wykorzystania w ramach tego zaproszenia do składania wniosków wynosi 10 mln euro. Ogółem, w ramach drugiego terminu składania wniosków w październiku 2012 r., nadesłano 69 wniosków, spośród których wybrano 27 ogłoszonych dziś zwycięzców. W pierwszym terminie, w maju 2012 r., złożono 75 wniosków, spośród których wyłoniono 33 zwycięzców, ogłoszonych we wrześniu 2012 r.

źródło i więcej informacji: Link