Paxlovid pomoże wygrać z COVID-19

Działający przy Komisji Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA), podpisał umowę ramową dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na dostawę leku Paxlovid, podawanego doustnie inhibitora proteazy SARS-CoV-2 przeznaczonego dla pacjentów chorujących na COVID-19, narażonych na wystąpienie ciężkich objawów. Umowa została podpisana z firmą farmaceutyczną Pfizer i będzie obowiązywać przez wstępny okres 12 miesięcy.

W zamówieniach uczestniczy trzynaście państw członkowskich UE, państwa EOG i kraje kandydujące do UE. Państwa te będą mogły zakupić do 3 427 517 potrzebnych do pełnej pięciodniowej terapii dawek podawanego doustnie leku Paxlovid.

Oprócz skutecznych i bezpiecznych szczepionek, również środki terapeutyczne stanowią kluczowy element naszych starań na rzecz zwalczania COVID-19. Współpracowaliśmy z państwami członkowskimi w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego leku, który pomoże chronić i leczyć obywateli najbardziej zagrożonych COVID-19. Starania te będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzących tygodniach i miesiącach w kontekście zmieniającej się zimą sytuacji epidemiologicznej.

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności – 23/11/2022

Lek Paxlovid może być stosowany w leczeniu COVID-19 u osób dorosłych, które nie wymagają podawania tlenu i u których istnieje podwyższone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Oczekuje się, że Paxlovid będzie skuteczny przeciwko obecnie krążącym i dominującym szczepom wirusa.

Kontekst

Komisja jest zaangażowana w tworzenie silnej i aktywnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, która będzie przygotowana i zdolna do reagowania na pojawiające się zagrożenia dla zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest koordynacja pomiędzy europejskimi krajami, a także, że wspólne reagowanie stanowi wartość dodaną w przypadku transgranicznych zagrożeń zdrowia.

Umowa UE dotycząca wspólnego udzielania zamówień oferuje 36 państwom uczestniczącym możliwość wspólnego zamówienia medycznych środków przeciwdziałania. Stanowi to alternatywę lub uzupełnienie krajowych procedur zamówień publicznych.

HERA nadal ściśle współpracuje z państwami uczestniczącymi w celu ustalenia i wdrożenia priorytetów w zakresie wspólnych zamówień.

Celem mechanizmu wspólnych zamówień jest zapewnienie bardziej sprawiedliwego dostępu do konkretnych medycznych środków przeciwdziałania oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw, wraz z bardziej zrównoważonymi cenami dla uczestniczących krajów UE.