Patenty dają szanse
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła publikację badania dotyczącego praw własności intelektualnej, przeprowadzonego wspólnie przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). W badaniu pt. „Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej: wkład w dokonania gospodarcze i zatrudnienie w Europie” (wrzesień 2013 r.) zmierzono znaczenie praw własności intelektualnej dla unijnej gospodarki. Główne ustalenia analizy pokazują, że około 39 proc. całkowitej działalności gospodarczej w UE (o wartości około 4,7 bn EUR rocznie) jest wynikiem aktywności sektorów korzystających z praw własności intelektualnej, około 26 proc. wszystkich miejsc pracy w UE (56 mln miejsc pracy) sektory te zapewniają bezpośrednio, natomiast kolejne 9 proc. miejsc pracy w UE wynika pośrednio z działalności takich sektorów.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: Jestem przekonany, że prawa własności intelektualnej odgrywają bardzo ważną rolę w pobudzaniu innowacyjności i kreatywności. Z zadowoleniem przyjmuję opublikowanie tego badania – jest to potwierdzenie, że warto promować prawa własności intelektualnej, gdyż ma to pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Pomoże nam ono również w dalszym kształtowaniu polityki opartym na faktach. Badanie to pokazuje, że korzystanie z praw własności intelektualnej w gospodarce jest wszechobecne: od branży zaawansowanych technologii po producentów sprzętu sportowego, zabawek i gier komputerowych, wszyscy intensywnie korzystają nie z jednego, ale często z wielu rodzajów praw własności intelektualnej.

Benoît Battistelli, przewodniczący Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), powiedział: Ta analiza pokazuje, że korzyści płynące z patentów i praw własności intelektualnej nie występują jedynie w teorii. Dla przedsiębiorstw stawiających na innowacje wartości niematerialne stały się niezmiernie ważne. Dotyczy to w szczególności MŚP, ale także ośrodków badań naukowych i uniwersytetów – patenty często ułatwiają zdobycie kapitału i partnerów biznesowych. Aby pozostać konkurencyjną w światowej gospodarce, Europa musi jeszcze bardziej wspierać rozwój i wykorzystanie nowych technologii i innowacji.

António Campinos, przewodniczący Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), powiedział: Badanie to jest wynikiem ścisłej współpracy ekspertów z różnych instytucji i państw, stosujących przejrzystą i powtarzalną metodologię. Podjęto w nim próbę odpowiedzi na fundamentalne pytanie: jakie znaczenie dla miejsc pracy, PKB i handlu w Unii mają sektory związane z prawami własności intelektualnej? Uzyskaliśmy jasną odpowiedź: mają ogromne znaczenie.

Badanie koncentruje się na gospodarce unijnej. Za sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej uznano w nim branże, w których rejestruje się więcej praw własności intelektualnej w przeliczeniu na jednego pracownika niż w innych sektorach lub w przypadku których korzystanie z praw własności intelektualnej stanowi nieodłączną cechę działalności. Branże te wybierane są na poziomie UE, zatem intensywność korzystania z praw własności intelektualnej mierzona jest w skali unijnej.

W badaniu stwierdza się również, że:

-średnie wynagrodzenie w sektorach intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej jest o ponad 40 proc. wyższe niż w innych gałęziach przemysłu;
-przykłady sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej obejmują:
-produkcję narzędzi ręcznych mechanicznych (patenty),
-produkcję podstawowych produktów farmaceutycznych (znaki towarowe),
-produkcję zegarów i zegarków (wzory),
-wydawanie książek (prawa autorskie) oraz
-przetwórstwo mleka i wyrób serów (oznaczenia geograficzne);
-setki branż, takich jak usługi związane z usługami finansowymi i ubezpieczeniami, agencje reklamowe, produkcja lodów, tapet, wina, oświetlenie elektryczne i artykuły gospodarstwa domowego, telekomunikacja satelitarna czy wydobycie ropy naftowej i gazu – również intensywnie korzystają z praw własności intelektualnej, a w wielu korzysta się z więcej niż jednego takiego prawa jednocześnie.

Wykaz wszystkich sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej znajduje się w dodatku do sprawozdania.

Badanie to bazuje na podobnej analizie przeprowadzonej w 2012 r. przez amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych oraz biuro ds. gospodarki i statystyki. Ustalenia zawarte w tej analizie dotyczące amerykańskiej gospodarki są porównywalne z ustaleniami badania OHIM/EPO w odniesieniu do gospodarki UE.

źródło i więcej informacji: Link