Parlamentarne rozmowy o budżecie
Głównym tematem konsultacji były wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020. – Działamy w trudnych warunkach, kiedy ze względu na przedłużający się kryzys w wielu krajach rosną eurosceptyczne nastroje. (…) Komisja Europejska jest otwarta na propozycje korekty dotyczące wieloletniego budżetu. Można go korygować, ale nie wolno przewrócić – mówił Lewandowski.

Komisarz przypominał, że budżet na lata 2014-2020 “realnie nie rośnie m.in. dlatego, aby nie prowokować krajów – płatników netto, które wciąż borykają się z finansowymi problemami”. Lewandowski jednocześnie przypominał, że w perspektywie historycznej unijny budżet powiększał znacznie wolniej – mimo przyjmowania nowych państw członkowskich – niż budżety narodowe poszczególnych krajów Unii.

Przewodniczący Komisji Spraw UE Senatu RP Edmund Wittbrodt relacjonując dyskusję w ramach COSAC wskazywał, że większość parlamentarzystów doceniała prorozwojowość nowych ram finansowych. Zdaniem senatora, ta ucieczka do przodu, czyli rozwój poprzez innowacyjność, stawianie na najbardziej zaawansowane technologie to również jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE.

Również przewodniczący Komisji do Spraw UE Sejmu Stanisław Rakoczy podkreślał rzeczowość dyskusji na temat nowego budżetu, co – jego zdaniem – jest dobrą prognozą. – Nie było głosów negujących, jednoznacznie krytycznych – relacjonował poseł.

Drugiego dnia konferencji, 4 października, na Forum COSAC wystąpi wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację Maroš Šefčovič. Tematem będzie druga rocznica wejścia w życie Traktatu z Lizbony.

COSAC to forum współpracy parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które umożliwia regularną wymianę poglądów, bez uszczerbku dla kompetencji organów parlamentarnych UE. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele komisji ds. unijnych parlamentów państw członkowskich, członkowie parlamentów krajów kandydujących oraz delegacja Parlamentu Europejskiego.

COSAC została powołana w 1989 r. w Madrycie. Spotkania odbywają się dwa razy w roku, w trakcie każdej prezydencji w Radzie UE w państwie sprawującym przewodnictwo. Posiedzenie plenarne jest poprzedzone spotkaniem przewodniczących komisji ds. europejskich parlamentów narodowych UE, krajów kandydujących i przedstawiciela Parlamentu Europejskiego. W ramach polskiej prezydencji w wymiarze parlamentarnym takie przygotowawcze spotkanie zostało zorganizowane 10-11 lipca br. w Warszawie wspólnie przez Sejm i Senat.

Konferencja gromadzi po sześciu przedstawicieli parlamentarnych komisji ds. unijnych z każdego państwa UE, po trzech członków parlamentów krajów kandydujących oraz 6-osobową delegację Parlamentu Europejskiego. COSAC to jedyny organ międzyparlamentarny wymieniony w traktatach unijnych. Jego szczególne znaczenie wiąże się również z prawem do przedkładania pod rozwagę instytucjom UE wszelkich uwag, które uzna za właściwe.