Parlament odrzuca ACTA
To pierwszy przypadek, kiedy Parlament Europejski wykorzystuje swoje uprawnienia zapisane w Traktacie z Lizbony do odrzucenia międzynarodowej umowy handlowej.

Krytycy ACTA wskazywali, że umowa ta zawiera wiele niejednoznacznych zapisów, które mogą być rozmaicie interpretowane. Do Parlamentu wpłynęło kilka petycji przeciwko porozumieniu, w tym jedna podpisana przez ponad 2,8 miliona Europejczyków.

Porozumienie ACTA było negocjowane przez Komisję Europejska w imieniu UE i jej państw członkowskich oraz przez Stany Zjednoczone, Australię, Kanadę, Japonię, Meksyk, Maroko, Nową Zelandię, Singapur, Koreę Południową oraz Szwajcarię. Jego celem było wzmocnienie międzynarodowej ochrony praw własności intelektualnej. Środowe głosowanie Parlamentu Europejskiego oznacza, że ani Unia Europejska, ani żaden kraj członkowski indywidualnie nie mogą przystąpić do porozumienia.

Oświadczenie unijnego komisarza ds. handlu Karela De Guchta w sprawie głosowania nad ACTA (umową handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi) w sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

W dzisiejszym głosowaniu Parlament Europejski odrzucił międzynarodowe porozumienie ACTA. Uznaję decyzję podjętą przez europosłów.

Jednocześnie jestem zadowolony z zapoczątkowanej przez ACTA europejskiej debaty dotyczącej znaczenia, jakie dla gospodarki i tworzenia miejsc pracy w Europie mają walka z handlem nielegalnymi i podrobionymi towarami oraz ochrona naszej własności intelektualnej. Wierzę, że ta debata będzie kontynuowana, zwłaszcza w odniesieniu do obaw dotyczących kwestii praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym.

Dzisiejsza decyzja nie ma wpływu na fakt, że Komisja Europejska zobowiązała się do poszukiwania odpowiedzi na pytania podnoszone przez europejską opinię publiczną. Jak już wspomniałem, Komisja Europejska nadal oczekuje opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który ma rozstrzygnąć, czy porozumienie ACTA narusza jakiekolwiek prawa podstawowe obywateli, w tym prawo do wolności słowa. Obywatele w Europie podnieśli te kwestie i mają prawo otrzymać odpowiedź. Musimy to prawo respektować.

Nie ma wątpliwości co do tego, że sprawą ochrony własności intelektualnej należy zająć się w skali globalnej, dla dobra przedsiębiorstw i przemysłów kreatywnych, czy to w Europie, czy w krajach naszych partnerów. Potrzeba ochrony tego, co jest główną siłą europejskiej gospodarki na świecie, czyli naszych innowacji, naszej kreatywności, naszych pomysłów – krótko mówiąc, naszej własności intelektualnej – nie znika wraz z odrzuceniem ACTA.

Komisja Europejska weźmie pod uwagę opinię Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz kwestie podnoszone na wszystkich szczeblach debaty politycznej w Europie. Następnie skonsultujemy się z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby zdecydować, jakie należy podjąć dalsze kroki. W naszych staraniach o wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w tym trudnym dla europejskiej gospodarki czasie musimy współpracować z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, naszymi międzynarodowymi partnerami i zainteresowanymi stronami w kwestii ochrony własności intelektualnej na szczeblu międzynarodowym i w poszanowaniu przepisów prawa międzynarodowego.

Dalsze informacje:Link