Parasol nad dziennikarzami

– Gdy dziennikarze są w niebezpieczeństwie, zagrożona jest demokracja. Dlatego finansujemy projekty, które będą bezpośrednio ich wspierać – powiedziała wiceprzewodnicząca Věra Jourová. KE przeznacza 3,9 mln euro na wsparcie dziennikarstwa śledczego i wolności mediów. – Będzie sprzyjać innowacjom i różnorodności w produkcji i dystrybucji mediów informacyjnych – dodał komisarz Thierry Breton.

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o wartości 3,9 mln euro w celu dalszego wspierania transgranicznych dochodzeń, a także mapowania naruszeń wolności prasy i mediów oraz reagowania na nie.

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: – Dzisiaj częściej niż kiedykolwiek wcześniej dziennikarze spotykają się z groźbami, od nękania w internecie po ataki fizyczne, od nacisków politycznych po brak bezpieczeństwa zatrudnienia. Gdy dziennikarze są w niebezpieczeństwie, zagrożona jest demokracja. Dlatego finansujemy projekty, które będą bezpośrednio wspierać dziennikarzy, którzy tego potrzebują, poprzez udzielanie pomocy prawnej i praktycznej, a także poprzez dotacje na transgraniczne dochodzenia.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, dodał: – Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie tego zaproszenia do składania wniosków, które – poza wspieraniem współpracy w zakresie śledztw dziennikarskich dotyczących konkretnych kwestii społecznych – pomoże również wyposażyć dziennikarzy w umiejętności i wiedzę technologiczną. w

Zaproszenie ma na celu m.in. prawne i materialne wspieranie szkoleń dla dziennikarzy śledczych, promowanie wymiany treści, współtworzenie i tłumaczenie materiałów dziennikarskich będących przedmiotem ogólnego zainteresowania oraz monitorowanie naruszeń wolności prasy i mediów, w celu zapewnienia społeczeństwu i instytucjom europejskim wiarygodnych i wyczerpujących informacji. Jest ono skierowane do organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych i środowisk akademickich. Oczekuje się, że w każdym projekcie wezmą udział partnerzy z co najmniej dwóch krajów, a koordynatorzy projektów mają siedzibę w UE.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest częścią serii współfinansowanych przez UE projektów mających na celu wspieranie pluralizmu i wolności mediów wyszczególnionych w niniejszym zestawieniu informacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2021 r.

Fot. AdobesStock