Panorama możliwości

Portal ma sygnalizować, które zawody należą do najszybciej rozwijających się, a które są problematyczne i wiążą się z najwyższą liczbą nieobsadzonych stanowisk. Pomimo wysokich wskaźników bezrobocia liczba wakatów w całej UE wynosi obecnie blisko 2 miliony.

Na nowej stronie udostępniane będą szczegółowe informacje według poszczególnych sektorów, zawodów i państw.

Androulla Vassiliou, unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, stwierdziła: „Kluczem do większej produktywności i konkurencyjności Europy są lepsze umiejętności i wyższe kwalifikacje. W zamyśle portal EU Skills Panorama ma być pojedynczym punktem dostępu do najbardziej aktualnych źródeł informacji dotyczących Europy i poszczególnych państw. Będzie on również przydatnym narzędziem pozwalającym poprawić stopień, w jakim systemy kształcenia i szkoleń zawodowych reagują na zmieniające się trendy w zakresie umiejętności, oraz dopilnować, by obywatele posiadali umiejętności w tych dziedzinach, w których ma wzrosnąć zapotrzebowanie na pracowników.”

Obecnie najwięcej wolnych miejsc pracy w UE czeka na specjalistów ds. finansów i sprzedaży. Ponadto najczęściej odnotowywany niedobór specjalistów dotyczy biologów, farmakologów, lekarzy oraz specjalistów z pokrewnych dziedzin, a także pielęgniarek, specjalistów z zakresu technologii informacji i komunikacji oraz inżynierów.

Jak dowiadujemy się z portalu, największy rozdźwięk między umiejętnościami a zapotrzebowaniem na rynku pracy występuje na Litwie, w Bułgarii, Belgii, na Węgrzech i w Irlandii, natomiast sytuacja wygląda znacznie lepiej w Portugalii, Danii i Holandii.

Informacje dostępne na portalu EU Skills Panorama będą regularnie aktualizowane.

LINK DO STRONY
Link

źródło i więcej informacji: Link