Wiadomości

Nowe centrum we Florencji

Nowe centrum we Florencji

Komisja Europejska utworzyła we Florencji Centrum ds. Pluralizmu i Wolności Mediów. Centrum, powołane przy Centrum Badań Zaawansowanych im. Roberta Schumana w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, otrzymało dotację w wysokości 600 tys. euro.
Europeana czyli kultura w sieci

Europeana czyli kultura w sieci

Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do połączenia sił w zakresie digitalizacji dorobku kulturowego. Platformą dostępową będzie "Europeana" – istniejąca już cyfrowa biblioteka, archiwum i muzeum.
GMO: właściwy kierunek

GMO: właściwy kierunek

Niezależni eksperci ocenili efektywność i skuteczność inicjatyw legislacyjnych Komisji w zakresie GMO (organizmów genetycznie zmodyfikowanych).
Wydobycie złóż wg nowych norm

Wydobycie złóż wg nowych norm

Nowe przepisy zaproponowane przez KE mają zagwarantować, że podczas wydobywania ropy i gazu z podmorskich złóż w całej UE stosowane będą najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
Niebieska karta z przeszkodami

Niebieska karta z przeszkodami

Wiele państw UE w dużym stopniu utrudnia wykwalifikowanym osobom podjęcie pracy. KE formalnie wezwała je dziś do przestrzegania zasad określonych w dyrektywie ws niebieskiej karty, której termin wdrożenia minął 19.06 br.
Unia chroni dzieci

Unia chroni dzieci

Parlament Europejski zatwierdził dziś wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej.
Inteligentne granice UE

Inteligentne granice UE

Sprawne i szybkie przekraczanie zewnętrznych granic UE i jednocześnie odpowiedni poziom ich ochrony. Mają się do tego przyczynić propozycje rozwiązań przedstawione przez Komisję Europejską.
Unia walczy z narkotykami

Unia walczy z narkotykami

Komisja Europejska zapowiada przegląd unijnych zasad walki z narkotykami, zwłaszcza nowymi substancjami psychoaktywnymi, które wywołują podobne objawy jak ekstazy czy kokaina, i stanowią narastający problem.
Połączmy Europę!

Połączmy Europę!

KE proponuje przeznaczenie 50 mld euro na wsparcie europejskich sieci: transportowej, energetycznej i cyfrowej. - Domykamy brakujące połączenia w infrastrukturze sieciowej – powiedział szef KE José Manuel Barroso.
OLAF strzeże unijnych pieniędzy

OLAF strzeże unijnych pieniędzy

Dochodzenia przeprowadzone w 2010 r. przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) pozwoliły odzyskać 68 mln euro. Skazano także osoby, które dopuściły się nadużyć.