Wiadomości

Ekoinnowacje na start

Ekoinnowacje na start

Więcej ekoinnowacji i technologii przyjaznych dla środowiska – to główny cel przyświecający wdrożeniu nowego planu EcoAP.
Cięcia w służbie publicznej UE

Cięcia w służbie publicznej UE

Podwyższenie wieku emerytalnego, pięcioprocentowa redukcja personelu w połączeniu ze zwiększeniem tygodniowego czasu pracy, niższe wynagrodzenie w określonych grupach funkcyjnych...
Pomoc dla Europejczyków za granicą

Pomoc dla Europejczyków za granicą

Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie pomocy dla obywateli UE, którzy znajdą się w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacjach nadzwyczajnych podczas podróży zagranicznej.
Dbamy o czystość

Dbamy o czystość

W latach 2007-2013 UE przeznaczy około 14 mld EUR na rozbudowę w całej UE infrastruktury odprowadzania lub oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.
Usunąć bariery

Usunąć bariery

Mniej barier, z którymi zmagają się w Europie osoby niepełnosprawne – to cel rozpoczętych właśnie przez Komisje Europejską konsultacji społecznych.
Postępowanie karne? Masz prawo!

Postępowanie karne? Masz prawo!

Parlament Europejski przegłosował zmiany w unijnym prawie, zgodnie z nimi osoby podejrzane w Unii Europejskiej będą informowane o przysługujących im prawach podstawowych w postępowaniu karnym. Jakie to prawa?
Zamienianie danych w złoto

Zamienianie danych w złoto

Komisja uruchomiła europejską strategię otwartego dostępu do danych, która zgodnie z oczekiwaniami ma co roku przynieść unijnej gospodarce zastrzyk finansowy w wysokości 40 mld euro.
Skuteczniejszy i zasobniejszy LIFE

Skuteczniejszy i zasobniejszy LIFE

Komisja proponuje przeznaczyć 3,2 mld EUR w latach 2014-2020 na potrzeby nowego programu działania w zakresie środowiska i klimatu LIFE.
Przeprowadzasz się do kraju UE?

Przeprowadzasz się do kraju UE?

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na pracę w Niemczech? Czy obywatel Indii potrzebuje zezwolenia na pobyt, żeby studiować w Hiszpanii? A do kogo zwrócić się o pomoc, jeżeli oszuka cię pracodawca?
Szczyt trudnych decyzji

Szczyt trudnych decyzji

W czwartek wieczorem w Brukseli rozpoczyna się ósmy w tym roku szczyt przywódców Unii Europejskiej. Wiele mediów nazywa go spotkaniem ostatniej szansy dla ratowania strefy euro.