Wiadomości

Energia w perspektywie 2050

Energia w perspektywie 2050

Komisja Europejska przedstawiła nowy plan działań w zakresie energii do roku 2050 - bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny może stać się rzeczywistością.
Co zrobić ze spadkiem?

Co zrobić ze spadkiem?

Obywatele UE, którzy nabywają w drodze spadku nieruchomości położone w innym kraju, mają często do czynienia z opodatkowaniem przez więcej niż jedno państwo członkowskie.
Ekoinnowacje na start

Ekoinnowacje na start

Więcej ekoinnowacji i technologii przyjaznych dla środowiska – to główny cel przyświecający wdrożeniu nowego planu EcoAP.
Cięcia w służbie publicznej UE

Cięcia w służbie publicznej UE

Podwyższenie wieku emerytalnego, pięcioprocentowa redukcja personelu w połączeniu ze zwiększeniem tygodniowego czasu pracy, niższe wynagrodzenie w określonych grupach funkcyjnych...
Pomoc dla Europejczyków za granicą

Pomoc dla Europejczyków za granicą

Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie pomocy dla obywateli UE, którzy znajdą się w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacjach nadzwyczajnych podczas podróży zagranicznej.
Dbamy o czystość

Dbamy o czystość

W latach 2007-2013 UE przeznaczy około 14 mld EUR na rozbudowę w całej UE infrastruktury odprowadzania lub oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.
Usunąć bariery

Usunąć bariery

Mniej barier, z którymi zmagają się w Europie osoby niepełnosprawne – to cel rozpoczętych właśnie przez Komisje Europejską konsultacji społecznych.
Postępowanie karne? Masz prawo!

Postępowanie karne? Masz prawo!

Parlament Europejski przegłosował zmiany w unijnym prawie, zgodnie z nimi osoby podejrzane w Unii Europejskiej będą informowane o przysługujących im prawach podstawowych w postępowaniu karnym. Jakie to prawa?
Zamienianie danych w złoto

Zamienianie danych w złoto

Komisja uruchomiła europejską strategię otwartego dostępu do danych, która zgodnie z oczekiwaniami ma co roku przynieść unijnej gospodarce zastrzyk finansowy w wysokości 40 mld euro.