Pacyfik wesprze klimat?

Moją ambicją jest współdziałanie Unii Europejskiej i regionu Pacyfiku na zasadzie partnerstwa, w ramach którego realizowane będą kolejne punkty programu na rzecz przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu – mówi komisarz Connie Hedegaard.

Jak dodaje, region Pacyfiku może liczyć na współpracę w dziedzinie klimatu i ambitne działania ze strony Europy. My natomiast liczymy – mówiła – że region Pacyfiku pomoże nam włączyć wszystkie pozostałe znaczące gospodarki w działania mające na celu ustanowienie do 2015 r. kompleksowej strategii w zakresie zmian klimatu. Nie ma czasu do stracenia, jeśli nie chcemy, aby niszczycielskie klęski żywiołowe spowodowane zmianą klimatu stały się nową codziennością.

Forum Wysp Pacyfiku

Utworzone w 1971 r. Forum Wysp Pacyfiku jest wiodącą instytucją polityczną i gospodarczą w regionie Pacyfiku. Jego oficjalna misja polega na wzmacnianiu współpracy i integracji regionalnej, ponadto forum pełni także funkcję organu międzyrządowego. Składa się ono z 16 państw członkowskich: 14 państw wysp Pacyfiku oraz Australii i Nowej Zelandii.

Tegoroczne posiedzenie Forum Wysp Pacyfiku nosi tytuł: „Reakcja Pacyfiku na zmianę klimatu z perspektywy Wysp Marshalla‟.

Będąc gospodarzem spotkania, Wyspy Marshalla pragną, aby na posiedzeniu ogłoszono Deklarację z Majuro w sprawie przywództwa w zakresie klimatu mającą na celu nadanie nowego impetu działaniom regionu przeciwdziałającym zmianie klimatu. Przywódcy państw Pacyfiku uznali zmianę klimatu za największe zagrożenie w regionie. Położone nisko nad poziomem morza wyspy Pacyfiku są szczególnie wrażliwe na podnoszenie się poziomu morza spowodowanego zmianą klimatu. Ponadto tej wiosny Wyspy Marshalla ogłosiły stan klęski żywiołowej na wyspach północnych na skutek suszy przypisywanej zmianie klimatu.

Oprócz uczestnictwa w oficjalnym posiedzeniu Forum Wysp Pacyfiku komisarz Hedegaard odbędzie także dwustronne spotkania z przywódcami niektórych państw wysp Pacyfiku. Spotkania te będą poświęcone skutkom zmiany klimatu w regionie, jak również postępom w międzynarodowych negocjacjach zmierzających do sfinalizowania nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu w 2015 r. oraz podjęcia globalnych działań na rzecz klimatu do 2020 r.

Filipiny

Filipiny są członkiem założycielem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Podczas międzynarodowych negocjacji w sprawie klimatu należą one do grupy państw rozwijających się o podobnych stanowiskach.

Program wizyty komisarz w Manili będzie obejmował spotkania z prezydentem Benigno Aquino, przedstawicielami filipińskiej komisji ds. zmiany klimatu oraz kierownictwa Azjatyckiego Banku Rozwoju. Podczas roboczego obiadu komisarz spotka się również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego na Filipinach.

Filipiny są szczególnie wrażliwe na coraz surowsze i częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe – Bank Światowy ostrzegł, że zmiana klimatu staje się hamulcem rozwoju i przeszkodą w eliminowaniu ubóstwa na świecie. W ostatnim sprawozdaniu zatytułowanym „Pokonanie zmian klimatycznych na Filipinach‟ Bank zwrócił uwagę, że kraj ten jest trzeci w kolejności na świecie jeśli chodzi o narażenie na skrajne zjawiska pogodowe i podnoszenie się poziomu morza.

Wsparcie UE dla regionu Pacyfiku

UE i jej państwa członkowskie są największym darczyńcą pomocy na świecie i drugim co do wielkości w regionie Pacyfiku, gdzie liderem w udzielaniu pomocy jest Australia. Szacuje się, że wartość współpracy UE na rzecz rozwoju z państwami Pacyfiku należącymi do AKP (grupa Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku) i KTZ (kraje i terytoria zamorskie) zarządzanej przez Komisję w latach 2008-2013 wyniesie 750 mln euro. Z funduszy UE finansowane są dwustronne programy pomocy, jak również regionalne programy zarządzane przez organizacje regionalne Pacyfiku.

UE i region Pacyfiku łączy długotrwałe partnerstwo i wspólne interesy jeśli chodzi o zmianę klimatu, ochronę oceanów i inne kwestie o światowym zasięgu. Kluczowym elementem partnerstwa UE–Pacyfik jest współpraca w zakresie zmian klimatu. Od chwili przyjęcia przez UE i Forum Wysp Pacyfiku wspólnej deklaracji dotyczącej zmiany klimatu w 2008 r. współpraca UE i Pacyfiku w tej dziedzinie znacznie się rozszerzyła, zarówno pod względem politycznym, jak i finansowym. Odnowione partnerstwo UE–Pacyfik w sprawie rozwoju, ustanowione w ubiegłym roku przez Komisję i Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, tworzy ramy dla wzmocnienia współpracy i koordynacji walki ze zmianami klimatycznymi.

Oprócz środków na rozwój i działania w zakresie zmian klimatu pierwotnie przydzielonych państwom Pacyfiku należącym do AKP na okres 2008–2013 UE udostępniła pakiet finansowy w wysokości 110 mln euro z zasobów związanych ze zmianą klimatu przeznaczanych na te cele przez Komisję od 2008 r. Wszystkie małe rozwijające się państwa wyspiarskie na Pacyfiku korzystają z pomocy finansowej i technicznej w ramach unijnej inicjatywy, jaką jest światowy sojusz na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, bezpośrednio poprzez programy krajowe lub za pośrednictwem programów regionalnych Pacyfiku.

Wsparcie UE dla Azji

UE wspiera działania w zakresie zmian klimatu podejmowane przez kraje azjatyckie, w tym Filipiny, poprzez szereg różnych środków. Obejmują one instrument inwestycyjny dla Azji ustanowiony przez Komisję Europejską, w ramach którego przygotowywane są już przyjazne ochronie klimatu projekty o wartości około 3 mld euro i który będzie znacznie rozszerzony w ciągu najbliższych siedmiu lat; wkład na rzecz Azjatyckiego Banku Rozwoju; wsparcie ASEAN, w przypadku którego UE będzie się opierać na dotychczasowych doświadczeniach podczas opracowywania nowego programu regionalnego na lata 2014–2020; oraz program SWITCH-Asia w celu wspierania zrównoważonej produkcji i konsumpcji w regionie.

źródło i więcej informacji:
Link