Owoce i warzywa w szkole

W kolejnym roku szkolnym europejskie szkoły ponownie mleko, owoce i warzywa. W latach 2017/2018 unijny program dotarł do ponad 20 mln uczniów w całej UE. – To ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat – powiedział komisarz Phil Hogan. W ramach programu Polska ma do wykorzystania ponad 25 mln euro.

27 marca br. przyjęto przydział środków budżetowych przeznaczonych na realizację unijnego programu dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach na rok szkolny 2019/2020. W ramach programu przeznaczono 145 mln euro na owoce i warzywa, a 105 mln euro na mleko i inne produkty mleczne. Programowi towarzyszą działania edukacyjne, które zapoznają dzieci z rolnictwem i propagują zdrową żywność.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: – Dzięki unijnemu programowi dla szkół nasi młodzi obywatele korzystają ze zdrowej, bezpiecznej żywności wysokiej jakości, produkowanej przez europejskich rolników, a jednocześnie dowiadują się, skąd ona pochodzi. Komisja jest dumna, że może wspierać te ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat.

Komisja opublikowała również sprawozdanie oceniające, z którego wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 w unijnym programie dystrybucji uczestniczyło około 159 tys. szkół. W ramach programu, na który przeznaczono 182 mln euro z unijnego budżetu, rozdano europejskim dzieciom łącznie 255 500 ton świeżych owoców i warzyw oraz 178 mln litrów mleka.

Kontekst

Państwa, które chcą uczestniczyć w unijnym programie dla szkół, musiały najpóźniej do końca stycznia złożyć do Komisji wniosek o wsparcie. Podstawą orientacyjnego przydziału środków z budżetu UE dla każdego państwa członkowskiego jest liczba uczniów w danym państwie, a dodatkowo w odniesieniu do mleka – stopień wykorzystania pomocy w poprzednim roku programu. Władze krajowe mają możliwość przeniesienia części (20–25 proc.) przydzielonych środków budżetowych z jednego sektora do drugiego. Mogą także zgłosić chęć wykorzystania większej kwoty pomocy niż kwota, o którą wnioskowały, jeżeli inne państwa członkowskie odmówią przyjęcia pełnej przyznanej im kwoty.

Ponadto państwa członkowskie decydują o sposobie realizacji programu, w tym o wyborze produktów rolnych, które trafią do dzieci oraz o tematyce towarzyszących programowi działań edukacyjnych. Mają również możliwość podwyższenia pomocy unijnej przy pomocy środków krajowych.

Wybór rozdawanych produktów podyktowany jest kwestiami zdrowotnymi i środowiskowymi, sezonowością, różnorodnością i dostępnością. Państwa członkowskie mogą zachęcać do zakupu produktów lokalnych lub regionalnych albo produktów ekologicznych oraz promować krótkie łańcuchy dostaw, produkty wiążące się z korzyściami dla środowiska i systemy jakości produktów rolnych.

 

Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach: budżet UE na rok szkolny 2019/2020

Państwo członkowskie Program „Owoce i warzywa w szkole”

w euro

Program „Mleko w szkole”

w euro

Belgia 3 405 459 1 613 200
Bułgaria 2 592 914 1 156 473
Czechy 3 974 570 1 832 711
Dania 1 807 661 1 460 645
Niemcy 24 899 150 10 821 840
Estonia 549 208 730 298
Irlandia 2 266 887 1 039 137
Grecja 3 218 885 1 550 685
Hiszpania 16 498 394 6 302 784
Francja 17 990 469 17 123 194
Chorwacja 1 660 486 800 354
Włochy 20 811 379 9 120 871
Cypr 390 044 400 177
Łotwa 782 082 740 753
Litwa 1 100 497 1 086 853
Luksemburg 336 518 200 000
Węgry 3 730 788 1 947 865
Malta 290 000 201 358
Holandia 6 775 648 2 401 061
Austria 2 834 481 1 263 019
Polska 14 579 625 11 005 606
Portugalia 3 283 397 2 220 981
Rumunia 6 866 848 10 815 474
Słowenia 708 635 362 276
Słowacja 2 115 888 1 011 357
Finlandia 1 599 047 3 824 689
Szwecja 0 8 998 717
Wielka Brytania 0 4 898 661
Ogółem 145 068 962 104 931 038