Oświadczenie przewodniczącej Ursuli von der Leyen w sprawie sytuacji na granicy między Polską a Białorusią

Białoruś musi położyć kres narażaniu życia ludzkiego na ryzyko.

Instrumentalizacja migrantów przez Białoruś do celów politycznych jest nie do przyjęcia.

Władze białoruskie muszą zrozumieć, że wywieranie nacisku na Unię Europejską w ten sposób, poprzez cyniczną instrumentalizację migrantów, nie pomoże im w osiągnięciu ich celów.

Rozmawiałam z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, premier Litwy Ingridą Šimonytė i premierem Łotwy Artursem Krišjānisem Kariņšem, by wyrazić solidarność UE i omówić z nimi środki, jakie UE może podjąć, aby wesprzeć ich w ich wysiłkach na rzecz rozwiązania tego kryzysu.

Wzywam państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec białoruskich władz odpowiedzialnych za ten hybrydowy atak

Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas, we współpracy z wysokim przedstawicielem/wiceprzewodniczącym Josepem Borrellem, uda się w najbliższych dniach do głównych krajów pochodzenia i tranzytu, aby zapewnić, że podejmą one działania, by ich obywatele nie wpadli w pułapkę zastawioną przez władze białoruskie.

UE zbada w szczególności, w jaki sposób sankcjonować – w tym poprzez umieszczanie na czarnej liście – linie lotnicze z państw trzecich, które prowadzą działalność w zakresie handlu ludźmi.

Ponadto Komisja zbada wraz z ONZ i jej wyspecjalizowanymi agencjami, jak zapobiec rozwojowi kryzysu humanitarnego i zapewnić bezpieczny powrót migrantów do ich kraju pochodzenia, przy wsparciu ich organów krajowych.