Oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej

„Naszym moralnym obowiązkiem jest pomagać narodowi afgańskiemu i zapewniać tyle wsparcia, na ile pozwalają na to warunki” – powiedziała Ursula von der Leyen podczas szczytu #G7.

KE zaproponuje zwiększenie pomocy humanitarnej z budżetu UE dla Afganistanu do kwoty ponad 200 mln euro. ↓

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_4381