Oświadczenie Przewodniczącej KE

Państwa członkowskie UE wyraziły dziś zgodę polityczną na nowy pakiet sankcji wobec Rosji. Przyjmuję tę decyzję z zadowoleniem. Decyzja Rosji o uznaniu niepodległości ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego jest nielegalna i całkowicie nie do przyjęcia. Tak samo jak decyzja o wysłaniu wojsk do tych regionów. Nie możemy tego zaakceptować. Decyzja ta narusza integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Rosja nie przestrzega swoich międzynarodowych zobowiązań i narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego. Rosja spowodowała ten kryzys i jest odpowiedzialna za obecną eskalację. Teraz szybko sfinalizujemy pakiet sankcji i będziemy działać w ścisłej współpracy z naszymi partnerami, tak jak robiliśmy to do tej pory.

Ten solidny pakiet zawiera szereg dokładnie ukierunkowanych środków. Jest to wyraźna odpowiedź na naruszenia prawa międzynarodowego przez Kreml. Sankcje są skierowane bezpośrednio wobec osób i firm zaangażowanych w te działania. Ich celem są banki finansujące rosyjski aparat wojskowy i przyczyniające się do destabilizacji Ukrainy. Zakazujemy również handlu między dwoma separatystycznymi regionami a UE – tak jak zrobiliśmy to po nielegalnej aneksji Krymu w 2014 r. I wreszcie ograniczamy zdolność rządu rosyjskiego do pozyskiwania kapitału na rynkach finansowych UE. W możliwie jak największym stopniu utrudnimy Kremlowi prowadzenie jego agresywnej polityki.

W sprawie Nord Stream 2 uważam, że niemiecki rząd ma całkowitą rację. Nord Stream 2 należy oceniać w świetle bezpieczeństwa dostaw energii dla całej Europy. Ten kryzys pokazuje, że Europa jest nadal zbyt zależna od rosyjskiego gazu. Musimy zdywersyfikować naszych dostawców i inwestować na wielką skalę w odnawialne źródła energii. To strategiczna inwestycja w naszą niezależność energetyczną. Nasza dzisiejsza akcja jest odpowiedzią na agresywne zachowanie Rosji. Jeśli Rosja nadal będzie eskalować wywołany przez siebie kryzys, jesteśmy gotowi w odpowiedzi podjąć dalsze działania. UE jest zjednoczona i działa szybko.

Oryginalny tekst: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_22_1286

Wideo: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-219015?&lg=INT