Oświadczenie Komisarz Ylvy Johansson po spotkaniu z Ministrem Mariuszem Kamińskim

Komisarz Johansson podkreśliła, że mamy do czynienia z agresją reżimu białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który wykorzystuje ludzi do zdestabilizowania Unii Europejskiej, co wymaga stanowczej i wspólnej odpowiedzi ze strony UE. Jednocześnie zaznaczyła, że w działaniach mających na celu ochronę granicy, bardzo ważne jest zachowanie transparentności oraz przestrzeganie europejskich wartości i prawa. Poinformowała, że 6 października delegacja Komisji Europejskiej  (DG Home) przyjedzie do Polski aby prowadzić dalsze rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Całość wystąpienia na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/211001_johansson_pl