Oświadczenie komisarz Kyriakides z okazji Europejskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

„Zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne są równie ważnymi elementami ogólnego zdrowia. Jest to kluczowa zasada leżąca u podstaw naszego kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego, zainicjowanego w czerwcu 2023 r. Europejski Tydzień Zdrowia Psychicznego jest dobrą okazją do zastanowienia się nad tym, gdzie stoimy w zgodzie z tym podejściem i tym, co udało nam się osiągnąć.

Pandemia COVID-19, rosyjska wojna napastnicza w Ukrainie, zmiana klimatu, rosnące koszty energii i trudności gospodarcze miały długoterminowe konsekwencje dla zdrowia psychicznego ludzi. Jest to szczególnie niepokojące dla słabszych grup społecznych, takich jak dzieci, młodzież, osoby starsze i osoby borykające się z istniejącymi wcześniej wyzwaniami w zakresie zdrowia psychicznego. W 2022 r. ponad 1 na 2 osoby uznano za zagrożone depresją w całej UE. Cierpienie psychiczne wiąże się również z wysokimi kosztami finansowymi i stanowi co najmniej 4 % PKB.

Nasze kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego mana celuprzełamanie stygmatyzacji zdrowia psychicznego i pozytywne zmiany dla każdego obywatela. Aby zapewnić dobre zdrowie psychiczne, promujemy wczesne interwencje i terminowe wsparcie w razie potrzeby, a jednocześnie zwiększamy zrozumienie i akceptację. Współpracujemy z organami krajowymi w celu opracowania unijnych wytycznych dotyczących stygmatyzacji i dyskryminacji, które zostaną przedstawione jeszcze w tym roku. Opublikowaliśmy również repozytorium najlepszych i obiecujących praktyk na unijnymportalu najlepszych praktyk, aby zainspirować do uczenia sięod siebie nawzajem i zachęcać do uczenia się od siebie nawzajem.

Zapewnienie ludziom wsparcia, którego potrzebują, wymagajednak również znacznych inwestycji na szczeblu unijnym i krajowym. W uzupełnieniu innych działań z przyjemnością informuję dziś, że wraz z WHO/Europa przeznaczyliśmy 11 mln euro z Programu UE dla zdrowia na nowe działanie mające na celu identyfikację luk i budowanie zdolności. Aby ukierunkować inwestycje, WHO opublikuje wkrótce sprawozdanie na temat krajowych potrzeb, wyzwań i przeszkód, które będzie stanowić podstawę krajowych dialogów politycznych i budowania zdolności państw UE.

Jesteśmy również świadomi znacznej presji wywieranej na pracowników służby zdrowia. Aby rozwiązać ten problem, uruchomiliśmy nowy projekt EU-Promens o wartości 9 mln euro, obejmujący multidyscyplinarny program szkoleniowy dla pracowników służby zdrowia i innych pracowników, takich jak nauczyciele, pracownicy socjalni oraz osoby pracujące w więzieniach i ośrodkach detencyjnych dla nieletnich. Około 120 specjalistów z 30 krajów, w tym Ukrainy, zostanie przeszkolonych w celu wspierania prawdziwie kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego. Udostępniamy również kolejne 10 mln euro na wsparcie zdrowia psychicznego słabszych grup społecznych, takich jak dzieci i uchodźcy.

Nowe kompleksowe ramy monitorowania umożliwiają lepsze monitorowanie postępów i realizacji inicjatyw w ramach komunikatu oraz jego wdrażania przez państwa członkowskie.

Zgodnie z tegorocznym tematem Europejskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego pragnę podkreślić wartość dodaną przełamania silosów i wspierania prawdziwej współpracy. Wszyscy zainteresowani powinni wspólnie pracować nad lepszym zdrowiem psychicznym dla wszystkich. Współpraca jest podstawową cechą naszej silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej – niezbędna zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego.

W związku z tym w trakcie Europejskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego zdajemy sobie sprawę z ważnych kroków, które już wspólnie podjęliśmy, i ukierunkowujmy nasze wysiłki na ważne prace, które wciąż czekają na nas”.

Szczegółowe informacje

Zestawienie informacji