Orędzie o stanie Unii

Formuła orędzia o stanie Unii została ustanowiona przez traktat lizboński w 2009 r. i jest co roku okazją dla przewodniczącego Komisji do przedstawienia swoich poglądów na najważniejsze tematy. Służy także do rozpoczęcia konsultacji z Parlamentem i Radą w sprawie programu prac Komisji i jest ważnym elementem zorganizowanego dialogu pomiędzy Komisją i Parlamentem Europejskim.

Wszelkie informacje na temat orędzia można znaleźć na specjalnie dedykowanej stronie internetowej, zawierającej również Live Blog umożliwiający wszystkim przyłączenie się do debaty oraz śledzenie na żywo transmisji z przemówienia.

Zapraszamy także do udziału w debacie poprzez media społecznościowe: #SOTEU.

Dodatkowo przemówienie będzie można obejrzeć na żywo na kanale Europe by Satellite + https://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2.