Open days 2012
Przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz otworzą czterodniową sesję debat i dyskusji. Gospodarze spotkania – komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn oraz przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel – wezmą udział w panelu wysokiego szczebla na temat zasadniczej roli polityki spójności UE w inwestowaniu w naprawę gospodarczą w Europie i w realizacji celów strategii „Europa 2020”.

Podczas OPEN DAYS 2012 ponad 6 tys. przedstawicieli regionów z całej Europy przyłączy się do apelu o silną politykę regionalną dysponującą odpowiednim budżetem.

Komisarz Johannes Hahn powiedział: OPEN DAYS 2012 odbywa się w momencie kluczowym dla przyszłości polityki regionalnej. Nasi partnerzy regionalni mają możliwość zabrania głosu w tym decydującym okresie. Komisja przedstawiła swój wniosek do dyskusji i jest zdecydowana występować w jego obronie. Mamy do dyspozycji idealne narzędzie do radzenia sobie z kryzysem i jesteśmy gotowi udzielić pomocy w tym zakresie każdemu regionowi UE. Potrzebujemy jednak realistycznego budżetu, tak aby unijne fundusze mogły nadal służyć wzrostowi gospodarczemu, a przede wszystkim – tworzeniu miejsc pracy i dawaniu nadziei.

Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárel dodał: Niemożliwe jest wyjście z kryzysu ani naprawa gospodarcza bez zdecydowanej polityki spójności, zaprojektowanej dla wszystkich regionów UE. W tak trudnym momencie negocjacji dotyczących budżetu UE impreza Open Days pomoże jasno to pokazać za pomocą konkretnych przykładów pokazujących, w jaki sposób regiony i miasta wspierają trwały wzrost gospodarczy za pośrednictwem funduszy strukturalnych. Dla Komitetu Regionów jest to także szansa, aby uwidocznić i udostępnić wyniki intensywnych działań w zakresie nawiązywania kontaktów i monitorowania, mających na celu poprawę realizacji celów strategii »Europa 2020«.

Open Days pokaże, jakie efekty przynosi polityka regionalna UE.