Ofiary lepiej chronione
W praktyce oznacza to, że zakazy zbliżania się wydane w jednym państwie członkowskim UE muszą być uznawane w całej Unii Europejskiej. W ten sposób ochrona będzie się przemieszczać razem z zainteresowanym. Na nowych przepisach skorzystają zwłaszcza kobiety: jak wynika z badań, średnio jedna na pięć kobiet w Europie doświadczyła przemocy fizycznej przynajmniej raz w życiu.

„Przyjęty w dniu dzisiejszym europejski nakaz ochrony pomoże chronić ofiary przestępstw i przemocy, niezależnie od miejsca ich pobytu na terenie Europy: ochrona będzie się przemieszczać razem z obywatelami. Jest to doskonały przykład troski UE o swoich mieszkańców” – powiedziała wiceprzewodniczącaViviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości. – „Pragnę podziękować ministrom sprawiedliwości i Parlamentowi Europejskiemu za pomoc w szybkie przyjęcie wniosku legislacyjnego Komisji. Ofiary zwyczajnie potrzebują szacunku i niezbędnej ochrony. Liczę na państwa członkowskie, że sprawnie wprowadzą w życie europejski nakazu ochrony i prawa ofiar określone dyrektywą.”

Dzisiejsze oficjalne przyjęcie przez Radę rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu środków ochrony w sprawach cywilnych nastąpiło po głosowaniu w Parlamencie Europejskim w dniu 22 maja. Komisja zaproponowała to rozporządzenie jako część pakietu środków mających wzmocnić prawa ofiar. Dyrektywa dotycząca ochrony ofiar – określająca minimalne prawa ofiar przestępstw, niezależnie od miejsca ich pobytu na terytorium UE – już została opublikowana w unijnym dzienniku urzędowym. Oba instrumenty uzupełnią europejski nakaz ochrony z 13 grudnia 2011, który zapewnia swobodny przepływ środków ochrony w sprawach karnych w całej Europie. Wynik dzisiejszego głosowania jest ważnym krokiem w stronę zmniejszania luk w ochronie ofiar przemocy domowej, które chcą korzystać ze swojego prawa do swobodnego poruszania się po terytorium UE.

Następne kroki: rozporządzenie zostanie teraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 11 stycznia 2015 r. Dania nie będzie uczestniczyć.

źródło i więcej informacji: Link