Ochrona w sieci
Centrum zostanie utworzone w ramach Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) w Hadze (Niderlandy). Będzie ono głównym europejskim punktem zwalczania cyberprzestępczości i będzie się koncentrować na nielegalnych działaniach w internecie prowadzonych przez zorganizowane grupy przestępcze, szczególnie takich, które przynoszą znaczne zyski, na przykład oszustwach internetowych z wykorzystaniem kart kredytowych i haseł dostępu do rachunków bankowych.

Unijni eksperci będą również pracować nad zapobieganiem cyberprzestępczości wymierzonej w bankowość elektroniczną i dokonywanie różnego rodzaju rezerwacji przez internet, zwiększając tym samym zaufanie e-konsumentów.

Głównym zadaniem europejskiego centrum ds. zwalczania cyberprzestępczości będzie ochrona profili użytkowników serwisów społecznościowych przed zagrożeniami ze strony środowisk przestępczych oraz pomoc w zwalczaniu kradzieży tożsamości.

Skoncentruje się ono również na przestępstwach internetowych, które przynoszą poważne szkody ich ofiarom, takich jak wykorzystywanie seksualne dzieci w internecie, a także ataki internetowe wymierzone w infrastrukturę krytyczną i systemy informatyczne w Unii.

Do 2011 r. niemal 73% europejskich gospodarstw domowych miało dostęp do internetu, a w 2010 r. ponad 36% obywateli UE korzystała z bankowości elektronicznej. 80% młodych Europejczyków utrzymuje kontakty za pomocą internetowych serwisów społecznościowych, a światowy obrót w handlu internetowym wynosi około 8 bln EUR rocznie.

W związku z tym rozwija się również cyberprzestępczość, tworząc – poprzez nielegalną działalność – dochodowy rynek, na którym zorganizowane grupy przestępcze handlują informacjami dotyczącymi kart kredytowych po cenie 1 euro za kartę, sprzedają podrobione karty kredytowe za około 140 euro, a hasła dostępu do rachunku bankowego za jedynie 60 euro.

Cyberprzestępczość uderza także w media społecznościowe: nawet 600 000 kont na portalu Facebook jest blokowanych każdego dnia z powodu różnych prób włamania, a tylko w 2009 r. wykryto ponad 6 700 000 przypadków zainfekowania pojedynczych komputerów programami typu bot.

Europejskie centrum będzie ostrzegać państwa członkowskie UE o istotnych zagrożeniach ze strony cyberprzestępczości i będzie je informować o słabych punktach ich ochrony internetowej.

Będzie ono wskazywać zorganizowane siatki przestępcze i osoby dopuszczające się najpoważniejszych przestępstw w cyberprzestrzeni. Będzie też zapewniać wsparcie operacyjne w konkretnych dochodzeniach, czy to w zakresie działań kryminalistycznych, czy poprzez pomoc w ustanowieniu wspólnych zespołów dochodzeniowych ds. walki z cyberprzestępczością.

W celu realizacji zadań i lepszego wspierania śledczych, prokuratorów i sędziów zajmujących się cyberprzestępczością w państwach członkowskich centrum będzie łączyć informacje pochodzące z otwartych źródeł, sektora prywatnego, policji i środowiska akademickiego.

Nowe centrum będzie również służyć jako źródło wiedzy dla policji krajowej w państwach członkowskich i będzie łączyć europejską wiedzę specjalistyczną w dziedzinie cyberprzestępczości i działania szkoleniowe. Będzie ono mogło udzielać odpowiedzi na pytania śledczych, prokuratorów i sędziów, jak również sektora prywatnego na temat szczegółowych kwestii technicznych i dochodzeniowych.

Centrum będzie pełnić funkcję platformy dla europejskich śledczych zajmujących się walką z cyberprzestępczością, umożliwiającej im wspólne zabieranie głosu w debacie z udziałem przedstawicieli branży informatycznej, innych przedsiębiorstw sektora prywatnego, środowisk badawczych, stowarzyszeń użytkowników i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Ponadto centrum ma się stać naturalnym partnerem w ramach szerzej zakrojonych inicjatyw międzynarodowych i stosunków z partnerami międzynarodowymi w dziedzinie cyberprzestępczości.

Zgodnie z harmonogramem centrum ma rozpocząć działalność w styczniu przyszłego roku.

Ustanowienie centrum wymaga uprzedniego przyjęcia wniosku Komisji przez organ budżetowy Europolu.