Ochrona dominikańskich kobiet
Rok 2015 jest szczególny dla współpracy rozwojowej. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie, oraz do zainteresowania współpracą rozwojową większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią. W ramach obchodów ERR prezentujemy „historie tygodnia” prezentujące postacie z całego świata, które zyskały wsparcie dzięki europejskim działaniom.

Historie prezentowane w maju poświęcone są pokojowi i bezpieczeństwu.

Kobieta doszła do siebie, choć ma widoczne blizny i z wolna odzyskuje pewność siebie oraz poczucie własnej wartości. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki policjantkom z jednostki specjalnej – podporucznik Wardi Altagracii Lebrón Cruz and starszej sierżant sztabowej Lucíi Jiménez Aybar, które bardzo zaangażowały się w śledztwo. Przestępca zbiegł, zmienił tożsamość i żył w ukryciu, ale został ujęty i obecnie przebywa w więzieniu. Służba zdrowia zajęła się leczeniem obrażeń Marii, a jednostka specjalna pomogła zorganizować pomoc psychologiczną i doprowadziła do ujęcia sprawcy.

„Nie żyję już w strachu we własnym domu ani nie boję się wychodzić na ulicę. Dziękuję z całego serca”. To słowa Marii skierowane do policjantów ze specjalnej jednostki policji dominikańskiej ds. kobiet i przemocy w rodzinie.

Policjantki, które prowadziły tę sprawę, są wspaniałymi kobietami, funkcjonariuszkami z ogromnym doświadczeniem, które wykonują swoją pracę z zaangażowaniem. Potrafią być twarde, ale i wrażliwe. Obie są bardzo zadowolone ze szkolenia zorganizowanego przez PROFAMILIA, organizację pozarządową wspieraną przez UE, na temat praw człowieka, problematyki równości płci i praktycznych technik postępowania z kobietami, które padły ofiarą przemocy.

Podporucznik Wardi Lebrón Cruz nie ma złudzeń; wie, że przemoc domowa jest częścią dominikańskiej kultury „macho”, i że trzeba z nią walczyć na wielu poziomach. Nie ma jednak wątpliwości, że zmieniło się jej własne postrzeganie i świadomość tego problemu, lepiej także wykonuje swoje zadania funkcjonariusza policji, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co nazywa „podejściem” do ofiar. Wardi doskonale zdaje sobie sprawę, że w seksistowskim społeczeństwie bardzo często uważa się, że poszkodowane kobiety są winne tego, co je spotkało.

Starsza sierżant sztabowa Lucía Jiménez Aybar świetnie rozumie, że trzeba ograniczyć przemoc w samej policji. Lucía wie, że konieczne jest wyeliminowanie brutalnych i seksistowskich zachowań głęboko wrytych w świadomość społeczeństwa, w tym policjantów. Uważa, że należy pracować z mężczyznami, a nawet już z chłopcami, aby przełamywać zakorzenione w kulturze postawy i rozbić mit męskiej tożsamości typu „macho”.

Wardi i Lucía prowadzą warsztaty dla policjantów i osób pełniących ważne role społeczne, takich jak nauczyciele. Co miesiąc bierze w nich udział 1,5 tys. osób.

Policjantki twierdzą, że ich podejście udziela się kolegom z innych jednostek, którzy przejmują ich sposób postępowania. To trzeźwo myślące profesjonalistki, świadome kultury, w której żyją, i w której są zakorzenione. Wardi pracuje w policji od 18 lat, a Lucía od 15. Obie mają 10-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach zajmujących się kobietami, które padły ofiarą przemocy. Obie też zdają sobie sprawę ze skali i wszechobecności problemu i z tego, jak trudno go zwalczyć. Mają jednak zaskakująco optymistyczne podejście. Wierzą, że w dłuższej perspektywie uda im się wygrać tę wojnę – systemowo poprawić działania policji i ograniczyć zjawisko przemocy wobec kobiet.

Projekt ten przekracza granice i łamie tabu. To był świetny pomysł, żeby podjąć współpracę z policją, która, ogólnie rzecz biorąc, jest autorytarną, ściśle hierarchiczną instytucją o niemal militarnej strukturze i kulturze. Nie są to naturalni sprzymierzeńcy. Sam fakt, że policja otwarła się na to partnerstwo i szkolenia o tak bezkompromisowej wymowie, jest bardzo pozytywny. Wiele elementów z materiałów opracowanych na potrzeby tego kursu, poświęconych prawom człowieka, w szczególności związanym z płcią, zostało włączonych do ogólnych szkoleń dla policjantów. W policji upowszechnia się więc znajomość problematyki równego statusu płci.

Dzięki tego rodzaju radykalnym zmianom dominikańskie kobiety mogą czuć się bezpieczniej i nie żyć już w strachu we własnym domu ani poza nim.