Obserwacja Ziemi kształtuje UE

Uruchamiając centrum wiedzy w zakresie obserwacji Ziemi, KE ma zamiar maksymalnie wykorzystać wiedzę uzyskaną w ten sposób. Chodzi m.in. o europejski program Copernicus i jego udział w procesie kształtowania polityki UE. Centrum ma przede wszystkim wspierać skuteczną realizację priorytetów politycznych KE, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu i agendy cyfrowej.

Zapewni ono systematyczne monitorowanie potrzeb i priorytetów politycznych w odniesieniu do produktów i usług programu Copernicus oraz przekształci najlepsze praktyki i najnowsze osiągnięcia naukowe w usługi dostosowane do polityki.

Centrum wiedzy ma również zapewnić, aby dalszy rozwój programu Copernicus i innych inwestycji Komisji w zakresie obserwacji Ziemi i badań naukowych nadal służył polityce UE.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy:

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: – Obserwacja Ziemi jest istotnym narzędziem pozwalającym nam monitorować stan naszej planety. Kryzys związany z klimatem i różnorodnością biologiczną zaczął już zmieniać jej oblicze. Ścisła obserwacja tendencji środowiskowych i nowych wzorców dostarczy nam danych potrzebnych do opracowywania polityki opartej na faktach i zapewniania rezultatów, aby chronić naszą planetę, zdrowie i nasze źródła utrzymania.

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: – Obserwacja Ziemi jest czymś więcej niż tylko skutecznym narzędziem technicznym. Zapewnia bezpośrednie i wręcz osobiste podejście do naszego środowiska i śladu, jaki na nim zostawiamy. Dlatego właśnie chcemy zapewnić, by każda polityka europejska, która może odnieść korzyści z zastosowania danych pochodzących z obserwacji Ziemi, rzeczywiście z nich korzystała, a udostępnianie tych danych będzie zadaniem centrum wiedzy.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: – Decydenci polityczni coraz częściej zdają sobie sprawę, jak duże znaczenie w świadomym procesie podejmowania decyzji ma obserwacja Ziemi z przestrzeni kosmicznej. Nadszedł właściwy moment, by wprowadzić nowe specjalne narzędzie – centrum wiedzy w zakresie obserwacji Ziemi – które wpisuje się w bardziej skoordynowane wysiłki na rzecz szybkiego wdrożenia programu Copernicus. Dzięki temu nowemu narzędziu program Copernicus będzie w stanie zapewnić jak najlepsze wsparcie polityczne i jak najlepszy zwrot z inwestycji.

Kontekst

Copernicus to unijny program obserwacji Ziemi – „oczy Europy zwrócone na Ziemię”.

Obserwacja Ziemi odnosi się do gromadzenia i analizy georeferencyjnych danych dotyczących stanu Ziemi, mierzonego zdalnie przez satelity lub w atmosferze (przy użyciu samolotów lub dronów) lub stacji pomiarowych w określonych lokalizacjach.

Program Copernicus dostarcza informacji geoprzestrzennych, które sprzyjają innowacjom, pomagają w osiągnięciu celów polityki i w monitorowaniu stanu naszej planety.

Różne jednostki organizacyjne Komisji już do pewnego stopnia wykorzystują dane z programu Copernicus w procesie kształtowania ich polityki. Obserwacja Ziemi jest na przykład wykorzystywana do monitorowania obszarów lądowych, usług w zakresie zmiany klimatu, monitorowania atmosfery, dla celów służb ratunkowych, monitorowania środowiska morskiego i usług w zakresie bezpieczeństwa.

Dowody oparte na obserwacjach mogą pomóc w znalezieniu synergii między priorytetami Komisji, koncentrując się na politykach w zakresie Zielonego Ładu i technologiach cyfrowych, które mogą wspierać ich wdrażanie.

Fot. AdobeStock